Njuike sisdoaluide

Ouddooumaž Veikko Feodoroff da eʹčč Jaakko Vainio: Taarb mieʹldd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss altteet še ortodookslaž ceerkvest

Lääʹddjânnam evankel-luteerlaž ceerkav plaanad jiijjâs tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss. Lääʹddjânnam ortodookslaž ceerkvest ij leäkku nåkam plaan tän poodd.

Veikko Feodoroff ja Jaakko Vainio.
Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff da eʹčč Jaakko Vainio seuʹrrje evankel-luteerlaž ceerkav tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss. Govva: Sara Kelemeny / Yle, Janica Gauriloff / Yle
Suvi-Tuuli Fofonoff

Lääʹddjânnam evankel-luteerlaž ceerkav plaanad tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss, kååʹtt ǩiõttʼtââll säʹmmlai da ceerkav kõskksaž šõddmõõžžid. Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff ij vääʹld peäʹl kõõččmõʹšše, õõlǥči-a ortodookslaž ceerkav še altteed jiijjâs tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss.

– Täʹst-han jeäʹp leäkku võl mainstam ni mâid. Muu miõlâst vuäitči ǩiõččâd, ku mij saaʹmi kuullmõõžž äʹlǧǧe možât tän čõõuč poodd võl, de tõʹst-han tõn kooll da vuäinn, što måkam jurddi meeʹst lie, taarbšep-a mij tääzz nuʹvddem.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttprosessa kooll seʹlvvted še ceerkav da säʹmmlai kõskksaž šõddmõõžžid, leâša evankel-luteerlaž ceerkav kuuitâǥ haaʹleʹči altteed jiijjâs tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pastoraalʼlaž ǩiõččâmvueʹjjest. Feodorooff mieʹldd Saaʹmi siidsååbbar tuʹmmai ääʹšš.

– Meeʹst ku lie pueʹtti eeʹjj aalǥâst saaʹmi siidsåbbar Njauddâm da Njeäʹllem-Keväjääuʹr vuuʹdin, de vuäitt leeʹd, jõs mij vueiʹnnep taarb, de kõõččâp evankel-luteerlaž ceerkav eeʹttǩid pueʹtted čuäʹjted, što måkam sij proseʹss lij. Toʹb kuullâp da mainstep jäänab tän ääʹšš pirr.

Evankel-luteerlaž ceerkav ceerkavsååbbar tuʹmmai skamm-mannust, meâtt-a ceerkav tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttprosessa resuursid. Haʹŋǩǩõs äälǥči pueʹtti eeʹjj aalǥâst.

Ortodookslaž ceerkav ij leäkku ǩeâlddam sääʹmkulttuur da äʹrbbvuõʹjjid

Oulu aaʹrhelkååʹdd pispp Jukka Keskitalo mušttal, što ceerkav suåvâdvuõttproseeʹss aalǥtummuž tuâǥǥast lie Heʹlssen universiteeʹtt anatomia stroiʹttlest maacctum sääʹmpokoiniiʹǩǩi äudda blouslõõvvmõš eeʹjj 1995 da pispp Samuel Salmi proʹsttjõõttmõš säʹmmlain eeʹjj 2012.

– Tät haʹŋǩǩõs juätkči tõn proseeʹss, da tänââʹlmest-i lij šõddâm jiânnai. Ruõcc da Taar ceerkvin lie vaʹstteei proseeʹss mõõnnmen, di Kanada alggmeerai da ceerkvi kõõskâst še.

Lappi ortodookslaž ceessanseäʹbrrkååʹdd pââimõs papp Jaakko Vainio miõlâst evankel-luteerlaž ceerkav tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss lij fiin äʹšš. Son ij leäkku kuullâm, što ortodookslaž ceerkvest leʹčči tarbb seämmanallšem prosessa.

– Jõs tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹsstuâj pääiʹǩ očndââtt mii-ne, de altteep taarblaž tååimaid. Leäʹp teâđast tueʹrjjeʹmen tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss tuâj. Tõõzz lij jõnn tarbb, da ååʹn lij vuõigg podd altteed tõn.

Vainio mieʹldd ortodookslaž ceerkav kõskkvuõtt säʹmmlaivuiʹm lij leämmaž jeeʹresnallšem ku evankel-luteerlaž ceerkvest.

– Ij leäkku nåkam teâtt, što ouddmiârkkân risttveâr pohttmõʹšše saaʹmi kõʹsǩǩe leʹčči õhttâm måtamnallšem teäddmõš. Ij-ǥa leäkku ni teâtt, što ceerkav leʹčči ǩeâlddam saaʹmi jiijjâz kulttuur da äʹrbbvuõʹjjid kuulli aaʹššid.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia