Hyppää sisältöön
Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hanke toteutetaan kahdessa osassa.

Satoja miljoonia maksava raja-aita sai eduskuntapuolueilta vihreää valoa: rakentaminen alkaa mahdollisimman pian

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sai eduskuntapuolueilta valtuutuksen Suomen ja Venäjän välisen raja-aidan rakentamiseen. Aidan pilottihanke voi alkaa, kunhan hallitus tekee päätöksen sen rahoituksesta.

Tuomas Hyytinen
Kristiina Tolkki
  • Pääministeri Sanna Marin (sd.) kutsui eduskuntapuolueet tänään tiistaina koolle keskustelemaan raja-aidasta.
  • Hallitus halusi varmistaa, että satoja miljoonia euroja maksavalla aidalla on laaja poliittinen tuki.
  • Aidan rakentaminen alkaa pilotilla eli kokeilulla. Ensin raja-aita nousee Kaakkois-Suomen vilkkaimpien raja-asemien lähistölle. Myöhemmin aita rakennetaan mahdollisesti myös pohjoisten raja-asemien lähistölle.
  • Aidan rakentamisesta ei ollut eduskunnassa erimielisyyksiä, mutta oppositiopuolueet perussuomalaiset ja kokoomus haluavat toimia ripeämmin kuin hallitus.
  • Aita tulee maksamaan satoja miljoonia euroja ja sen rakentaminen kestää 3–4 vuotta.
Tuomas Hyytinen

Hallitus sai eduskunnasta tuen raja-aidan rakentamiselle – oppositio kiirehtii hanketta

Eduskuntapuolueet tukevat itärajalle rakennettavaa aitaa. Se kävi ilmi pääministeri Sanna Marinin (sd.) koolle kutsumassa kokouksessa tiistaina.

Aidan pilottihanke voi alkaa, kunhan hallitus tekee sen rahoituspäätöksen.

Hallitus halusi varmistaa kokouksessa, että kalliin aidan rakentamisella on laaja poliittinen tuki.

Erityisesti oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit kiirehtivät aitahankkeen aloittamista.

Aidan rakentamisen arvioidaan kestävän useita vuosia ja maksavan satoja miljoonia euroja. Se kattaisi noin 10-20 prosenttia itärajasta.

Rajavartiolaitoksella on valmius aloittaa aidan pilottihanke nopeasti. Se voisi valmistua ensi kesään mennessä.

Aita tarvitaan rajavartiolaitoksen mukaan erityisesti laajamittaisen ja laittoman maahantulon hallitsemiseksi.

Tuomas Hyytinen

Perussuomalaisten Purra: Hallituksen erimielisyys rahoituksesta hidastanut aitahanketta

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoi, että raja-aitakokous vahvisti hänen käsitystään puolueiden yksimielisyydestä raja-aidan tarpeesta.

Purran mukaan hankkeen etenemistä on viivästyttänyt kuitenkin hallituksen erimielisyys hankkeen rahoituksesta.

Purra sanoi, että itärajan aidan rakentaminen voi viedä Suomessa vuosia siksi, että Suomen maasto-olot ovat haastavia verrattuna moneen muuhun maahan.

Tuomas Hyytinen

Kokoomuksen Orpo: Toivomme että hallitus tekee päätökset aidasta nopeasti

Kokoomuksen Petteri Orpo toivoi kokouksen jälkeen, että hallitus tekee nopeasti päätökset raja-aidan rakentamisesta ja rahoituksesta.

Orpon mukaan päätös aidan kokeiluhankkeesta ja varsinaisen aidan rakentamisesta tulee tehdä yksin tein.

Itärajan sulkemisesta kokonaan suuren maahanpyrkijöiden joukon tilanteessa ei Orpon mukaan kokouksessa käsitelty.

Tuomas Hyytinen

Raja-aitakokous: Puolueet tukevat aidan rakentamista

Pääministeri Marinin koolle kutsuma kokous vahvisti sitä käsitystä, että puolueilla on yhteneväinen näkemys itärajan aidan tarpeellisuudesta.

Soraääniä asiasta ei kokouksessa kuultu. Näin ollen raja-aidan kokeiluhanke voi käynnistyä nopeastikin, kunhan hallitus tekee päätöksen sen rahoituksesta.

Tuomas Hyytinen

Sisäministeri Mikkonen: Kauaskantoisesta hankkeesta tarpeen keskustella laajasti

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) totesi, että raja-aidasta on tärkeää keskustella puolueiden kesken laajasti, koska kyseessä on pitkäaikainen ja kauaskantoinen hanke.

Mikkonen perusteli aitaa samaan tapaan kuin muutkin poliitikot. Rajavartiolaitos katsoo aidan parantavan rajavalvonnan suorituskykyä.

Tuomas Hyytinen

Kristillisdemokraattien Essayah: Nopeasti eteenpäin

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi kokoukseen tullessaan, että puolue kannattaa raja-aitaa.

Essayah toivoi, että asiassa päästään nopeasti eteenpäin. Hänen mukaansa mallia voi ottaa Virosta.

Essayah odottaa kokoukselta myös laajempaa tilannekuvaa turvallisuustilanteesta.

Tuomas Hyytinen

Perussuomalaisten Purra: Yksimielisyys aidasta on jo

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ihmetteli, mihin puoluiden kokousta tarvitaan, kun raja-aidan tarpeesta on jo yksimielisyys puolueiden kesken.

Purran mukaan yksimielisyys saavutettiin jo kesällä, kun lakiin tuli mahdollisuus rakentaa fyysisiä esteitä rajalle.

Purra toivoi, että aidan rakentamisessa voitaisiin edetä suunniteltua nopeammin. Rajavartiolaitos on kertonut, että hanke kestää jopa neljä vuotta.

Tuomas Hyytinen

Kokoomuksen Orpo: Kokoomus esitti jo vuosi sitten raja-aitaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo muistutti, että kokoomus on jo pitkään pitänyt itärajan aitaa tarpeellisena.

Tällaiseksi maailma on mennyt, että tätä tarvitaan. Nyt kaikki näkevät sen välttämättömäksi.

Orpoa kiinnostaa kuulla kokouksessa myös siitä, onko Suomella valmius sulkea raja kokonaan, jos Venäjältä tulee suuri joukko maahanpyrkijöitä.

Tuomas Hyytinen

Pääministeri Marin: Uskon että raja-aidalle löytyy laajaa tukea

Pääministeri Marin sanoi, että raja-aidalle löytyy tukea, koska rajavartiolaitoksen näkemykseen aidan tarpeellisuudesta luotetaan.

Kyse on siitä, että voimme varmistaa, että raja on hyvin valvottu ja voimme ennalta vaikuttaa tilanteisiin, joita rajalla mahdollisesti nähdään, Marin sanoi.

Marin kertoi, että kokouksessa käydään läpi myös Venäjän tilannetta.

Suosittelemme