Hyppää sisältöön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vilppulan avovankilassa työskentelevä vartija Antti Leppänoro osaa jo varautua hankaluuksiin, kun hän lähtee jakamaan tilinauhoja vangeille. 

Ongelmat palkanmaksussa alkoivat sen jälkeen, kun vankiloissa otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä Roti. 

– Alussa osa vangeista ei saanut ollenkaan palkkaa. Edelleen tilinauhasta saattaa joiltakin vangeilta puuttua palkka kokonaisilta päiviltä, Leppänoro kertoo. 

– Eihän se ole ihme, että siinä vangeilla tunteet kuumenevat, hän jatkaa.

Avovankilassa vankien on käytävä töissä. Työstä saatava pieni palkka on Vilppulan avovankilassa monelle tärkeä, koska vankila tarjoaa vain yhden aterian arkipäivisin. 

Eräs vanki oli jäämässä ilman ruokaa koko viikonlopuksi, kun hänen palkkansa ei tullut. 

Vartija Antti Leppänoro kertoo videolla, millaiseen hätäratkaisuun vankilassa tuolloin päädyttiin. 

Vilppulan avovankilassa on noin 80 vankia. 

– Tällä hetkellä yhden rikosseuraamusesimiehen työaika menee lähes kokonaan vankien palkanmaksuun ja siinä ilmenevien ongelmien ratkomiseen, vartija Leppänoro sanoo. 

"Roti on suuri fiasko"

Roti on asiakastietojärjestelmä, jossa on tiedot kaikista Suomen vankiloiden vangeista ja toiminnoista, joihin vangit osallistuvat. 

Sotkut vankien palkoissa ovat vain yksi ongelma, jonka uusi tietojärjestelmä on vankiloihin tuonut. 

Tietojärjestelmän kustannukset ovat noin kolminkertaistuneet alkuperäisestä. 

Yle selvitti laajasti, millaisia ongelmia Rotissa on. 

Yle teki syyskuussa Vankilavirkailijain Liiton kanssa kyselyn, joka lähetettiin 22 vankilaan luottamusmiehille ja vankiloiden osastojen puheenjohtajille. He keräsivät vankiloiden työntekijöiltä kokemuksia Rotista. 

Vastauksia kyselyyn tuli lähes 20 sivua. 

Lisäksi tähän juttuun haastateltiin neljää vartijaa ja yhtä vankilassa työskentelevää sosiaalityöntekijää sekä yhtä apulaisjohtajaa. Suurin osa haastateltavista ei rohkene kertoa ongelmista omilla nimillään. 

Hyvin monet vastaajista sanovat, että uusi tietojärjestelmä on sotkenut vankiloiden arjen. 

Suljetussa vankilassa työskentelevä vartija huokaisee ja kiroaa.

– Roti on suuri fiasko. En olisi pahimmissa peloissani osannut uskoa, että tällainen järjestelmä tulee, hän sanoo puhelinhaastattelussa. 

Vilppulan vankila on entinen koulukoti. Kuvassa apulaisjohtaja Esa Suoranta.
Vilppulan vankilan apulaisjohtaja Esa Suoranta kertoi Ylelle mielipiteensä vankiloiden uudesta tietojärjestelmästä. Kuva: Yle / Mari Lukkari

Vilppulan avovankilan apulaisjohtaja Esa Suoranta kuvailee uuden tietojärjestelmän toimintaa näin:

– Tämä on ollut samanlainen kuin Helsingin kaupungin palkkauudistus. 

Tietoja vangeista on vaikea löytää

Ylen haastattelemat ja useat kyselyyn vastanneet vartijat sanovat, että uusi tietojärjestelmä vaarantaa vankiloiden turvallisuuden. 

Vartijoiden on esimerkiksi vaikea löytää Rotista vankien tuomioita. 

Tuomiot ovat tärkeä tieto, kun vankilassa pohditaan, minne osastolle vanki sijoitetaan. 

Aiemmassa tietojärjestelmässä vartijat näkivät "yhdellä silmäyksellä" päärikoksen, josta vanki oli tuomittu.

Nyt tilanne on toinen. 

Länsi-Suomessa sijaitsevassa suljetussa vankilassa työskentelevä vartija kertoo, ettei vartijoilla ole aikaa etsiä järjestelmästä tuomiotietoja.

– Me olemme alkaneet kysyä tuomioita vangeilta itseltään. Tämä asia jää ikään kuin heidän harteilleen. Kaikki eivät suostu kertomaan. 

Jos vangin sijoittaminen vankilassa epäonnistuu, vankien välinen väkivalta saattaa lisääntyä. 

Pahimmillaan vanki voidaan surmata. 

Vantaan vankilan matkasellissä viime tammikuussa tapahtuneesta henkirikoksesta syytetään kahta vankia. Heidät oli sijoitettu samaan selliin uhrin kanssa. 

Poliisi on aloittanut surmaan liittyen myös esitutkinnan, joka kohdistuu Vantaan vankilan henkilökuntaan. Epäiltyjen määrää tai rikosnimikkeitä poliisi ei ole kommentoinut.

Helsingin vankilan pääsisäänkäynnin yläpuolella oleva kyltti.
Moni vankiloissa työskentelevä sanoo Ylen ja Vankilavirkailijain Liiton kyselyssä, että uusi tietojärjestelmä on sotkenut vankiloiden arjen. Kuva: Jari Kärkkäinen/ Yle

"Katse on järjestelmässä eikä osaston tapahtumissa"

Vankiloiden työntekijät kertovat, että pienenkin asian kirjaaminen Rotiin vie paljon enemmän aikaa kuin vanhaan järjestelmään. 

Vankien palkkojen kirjaamiseen kuluu moninkertainen aika entiseen verrattuna.

Vilppulan avovankilan apulaisjohtaja on huomannut, että työntekijät istuvat aiempaa enemmän tietokoneen ääressä. 

– Uusi tietojärjestelmä syö työaikaa, sanoo apulaisjohtaja Suoranta. 

Vankiloissa on kärsitty jo pitkään resurssipulasta. Monessa vankilassa työskentelee henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta.

– Joudun katsomaan vankien perään. Katson myös epäpätevän kollegan perään ja taistelen Rotin kanssa, sanoo suljetussa vankilassa työskentelevä vartija. 

Turvallisuus vankiloissa vaarantuu myös siksi, että vankituntemus on heikentynyt. Näin sanoo moni vartija. 

– Muutokset vankien käyttäytymisessä jäävät huomaamatta, kun emme ehdi olla heidän kanssaan yhtä paljon kuin ennen, kertoo suljetussa vankilassa työskentelevä vartija. 

Vankiloissa on otettu käyttöön ruutupaperit

Vankiloiden uuden tietojärjestelmän piti yhdenmukaistaa käytäntöjä eri vankiloissa.

Koska Rotin käyttäminen on monimutkaista, monet vankilat eivät kirjaa enää kaikkia tietoja järjestelmään.

Useassa vankilassa on otettu käyttöön ruutupaperit. 

Ja ainakin yhdessä suljetussa vankilassa on tehty epävirallinen "havaintorekisteri", johon kirjataan tietoja vangeista. 

– Siinä rekisterissä näkyvät tiedot kaikista henkilöistä, jotka meillä lusivat. 

– Rekisteriin pääsee kirjautumaan vaikka omalta kännykältä. Rekisteri lähentelee näkemykseni mukaan laitonta henkilörekisteriä, kertoo suljetun vankilan vartija. 

Toisessa suljetussa laitoksessa työskentelevä vartija kertoo, että vankilan päällikkö on uhkaillut alaisiaan erilaisilla toimilla, jos he eivät ala tehdä kaikkia kirjauksia uuteen järjestelmään. 

– On sanottu, että se alkaa näkyä palkoissa. Tai sitten ryhdytään virkamiesoikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli näitä ei aleta tehdä, vartija kertoo. 

Vartija sanoo, ettei päällikkö ymmärrä sitä, että päivässä on tietty määrä tunteja.

– Meidän on huolehdittava päivittäiset vankien ruokailut ja ulkoilutukset. Meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tehdä näitä kirjauksia, koska ne vievät monimutkaisen järjestelmän takia niin paljon aikaa, hän jatkaa. 

"En koe, että työskentely olisi kovinkaan turvallista tällä hetkellä"

Moni vartija katsoo, että vähäiset resurssit ja Roti yhdessä ovat vaikuttaneet siihen, että vankiloissa tehtävien tarkastusten määrä on vähentynyt. 

Eräs kyselyyn vastannut vartija sanoo myös vankien huomanneen, etteivät vartijat ole enää yhtä paljon osastoilla kuin aiemmin. 

"Vanki odotti koko tuomionsa, että pääsee töihin"

Moni vartija katsoo, ettei uusi järjestelmä ylipäätään sovi vankiloiden käyttöön.

Avovankiloissa on ongelmia, kun järjestelmään kirjataan vangin liikkumista vankilan ulkopuolella.

Aiemman järjestelmän aikana avolaitokseen tullut vanki pääsi aloittamaan työskentelyn muutaman päivän sisällä vankilaan tulostaan. Uuden järjestelmän kirjauksiin kuluu Ylen ja Vankilavirkailijain Liiton kyselyyn vastanneiden mukaan keskimäärin viikko, ennen kuin vanki pääsee aloittamaan työt.

Syy tähän on se, että uuteen järjestelmään pitää kirjata monenlaisia arvioita, ennen kuin vanki voi aloittaa työt.

Eräs lyhytaikaisvanki odotti koko tuomionsa. 

– Hän odotti reilun kuukauden kestävän tuomionsa ajan työhön pääsyä. Hän olisi halunnut työhön, mutta ei ehtinyt työllistyä, sanoo avolaitoksessa työskentelevä vartija. 

Toisinaan Rotiin syötetyt tiedot eivät tallennu järjestelmään. 

– Jos vapautat vangin, Roti näyttää, että vanki asuisi meillä edelleen. Tai jos vanki on siirtynyt toiseen laitokseen, hän voi näkyä kirjoilla kahdessa laitoksessa, kertoo suljetussa laitoksesssa työskentelevä vartija. 

"Roti otettiin käyttöön keskeneräisenä"

Antti Santamäki.
Kuva: Sakari Piippo / Yle

Rotin ongelmat ovat tuttuja myös Vankilavirkailijain Liitossa. 

Liiton puheenjohtaja Antti Santamäki kertoo saavansa päivittäin yhteydenottoja vartijoilta.

– Ihmiset ovat väsyneitä Rotin käyttämiseen. Se on heikentänyt entisestään hyvinvointia ja jaksamista kaikissa henkilöstöryhmissä, sanoo Santamäki

Hänen mukaansa puoli vuotta käytössä olleesta järjestelmästä on tehty tähän mennessä 6600 virheilmoitusta.

– Luku kertoo siitä, että Roti otettiin käyttöön keskeneräisenä, Santamäki toteaa.

Vilppulan avovankilan apulaisjohtaja Esa Suoranta sanoo, että työntekijöiden turhautuminen Rotiin näkyy niin, että osa haluaa jopa vaihtaa alaa. 

– Vaikuttaa sille, että hakeudutaan muille aloille. Halukkuutta on ollut myös työkierrossa sellaisiin tehtäviin, joissa Rotia ei tarvitse käyttää. 

Suoranta sanoo, että iso osa henkilöstöstä on työssä kutsumuksesta, ja työntekijät saavat onnistumisen tunteen, kun voivat olla tukemassa vangin tietä rikoksettomaan elämään. 

– Nyt henkilöstö kokee, että heidän aikansa menee liian paljon tietokoneella istumiseen, Suoranta sanoo.

Arto Kujala, RISE pääjohtaja Sörkan vankilan pihalla
Pääjohtaja Arto Kujala kuvattiin Helsingin vankilan pihalla. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Pääjohtaja: Virheiden määrä on yllättänyt

Suomen vankiloiden toiminnasta vastaava pääjohtaja Arto Kujala sanoo, että vankiloiden työntekijöiden Ylelle kertomat järjestelmäongelmat pitävät paikkansa. 

– Henkilökunnan kokemukset puutteista ja virheistä ovat oikeita. 

Kujala oli päättämässä, että Roti otetaan käyttöön vapun jälkeen.

– Kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että järjestelmä voidaan ottaa silloin käyttöön, vaikka tiedettiin, että siinä on muutamia riskejä ja ongelmia. 

– Kieltämättä virheiden ja ongelmien määrä on pikkuisen yllättänyt, Kujala myöntää. 

Kujalan mukaan virheitä korjataan jatkuvasti. 

– Tällä hetkellä virheitä korjataan enemmän kuin uusia tulee esiin, sanoo Kujala. 

Moni vankiloissa työskentelevä kertoi Ylelle, ettei järjestelmän käyttöön ole annettu riittävästi koulutusta. Kujalan mukaan koulutusta ollaan nyt lisäämässä vankiloissa. 

Vankiloiden tietojärjestelmää on suunniteltu ja tehty vuodesta 2013 lähtien, jolloin se hyväksyttiin valtioneuvostossa. 

Budjetti on ylittynyt tähän mennessä noin 30 miljoonalla eurolla. Järjestelmässä on edelleen paljon virheitä.

Kuka tästä kaikesta on vastuussa? Näin pääjohtaja Arto Kujala vastaa.

Pääjohtaja Kujala ei uskalla arvioida, milloin järjestelmä toimii täysin oikein. 

Samaan aikaan kun Rotissa olevia virheitä korjataan, arki vankiloissa jatkuu. 

Lue lisää:

"Joku on epäonnistunut pahasti" – katso Ylen oikeustoimittajan minuutin analyysi vankiloita hermostuttavasta tietojärjestelmästä

Poliisi epäilee Vantaan vankilan henkilökuntaa rikoksesta – sellissä tapahtunut julma väkivalta tajuttiin vasta nuoren miehen kuoltua

Veriteosta Vantaan vankilassa epäillään nyt 19-vuotiasta ja 23-vuotiasta miestä – molemmat yrittäneet henkirikosta aiemmin