Hyppää sisältöön

Eläkkeiden huippukorotus uhkaa mennä sivu suun, jos ei ole nopea – eläkeyhtiöt ovat jo ruuhkautuneet hakemuksista

Inflaatiopiikistä johtuva poikkeukselisen suuri työeläkeindeksin korotus nostaa eläkkeitä ja on pistänyt erityisesti 61–63-vuotiaat hakemaan eläkkeelle.

keva, eläkejohtaja,  Eija Korhonen,  eläkkeet, inflaatio, eläkkeiden korotus,
Pekka Pantsu

Korkeasta inflaatiosta johtuva poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksin korotus nostaa eläkkeitä roimasti ja on pistänyt erityisesti 61–63-vuotiaat hakemaan eläkkeelle. 

Hakemuksia on tullut työeläkeyhtiöihin syksyn mittaan moninkertaisesti normaaliin verrattuna, mutta hakuaikaa ei ole enää paljon jäljellä, jos haluaa päästä nauttimaan huippukorkeasta indeksikorotuksesta. 

Yle kysyi vastauksia eläkeasioihin keskeisiltä työeläkeyhtiöiltä. Koska eläke-ehdot pohjautuvat lakiin, koskee yhden yhtiön vastaus käytännössä kaikkia eläkevakuutettuja riippumatta omasta eläkeyhtiöstä.

Vieläkö ehtii jättää hakemuksen, jotta pääsee nautimaan harvinaisen korkeasta eläkekorotuksesta heti ensi tammikuun alussa 2023? 

– Eläkkeen tulee alkaa viimeistään 1.12.2022 alkaen, jotta saa 6,8 prosentin työeläkeindeksin korotuksen ensi vuoden alusta lukien. Tämä koskee kaikkia eläkkeitä eläkelajista riippumatta eli vanhuuseläkkeitä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkkeitä, työuraeläkkeitä ja perhe-eläkkeitä. Käytännössä kuitenkin hakija itse voi vaikuttaa suoraan ainoastaan vanhuuseläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) alkamisajankohtaan. OVEn saaminen edellyttää, että hakija on täyttänyt vähintään 61-vuotta, sanoo, eläkejohtaja Saija Sundén työeläkeyhtiö Elosta.

– Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti, joten jos sen haluaa alkavaksi vuoden 2022 puolella eli 1.12.2022, täytyy eläkehakemuksen olla eläkeyhtiössä viimeistään 30.11.2022, tähdentää Ilmarisen eläkejohtaja Outi Pekkarinen.

eläkkeet,   eläkkeiden korotus, inflaatio, ilmarinen, Ilmarisen työtekijöitä,
Outi Pekkarinen, Minna Olamo, Sanna Paulamäki ja Vesa Mäkipää työskentelevät eläkeasioiden parissa Ilmarisessa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Pekkarisen mukaan vanhuuseläke voidaan myöntää kolme kuukautta takautuvasti. Jos vanhuuseläkkeen haluaa alkavan 1.12.2022, tulee hakemuksen olla eläkeyhtiössä viimeistään 31.3.2023.

– Täytyy erityisesti huomioida, että työsuhteen tulee päättyä ennen vanhuuseläkkeen alkamista. Jos eläkkeen haluaa aloittaa 1.12.2022, täytyy työsuhteen päättyä viimeistään 30.11.2022. Työsuhteen päättymisestä täytyy sopia työnantajan kanssa, Pekkarinen muistuttaa.

Kun irtisanomisaika on yleensä kuukausi, täytyy työnantaja saada siis nyt suostumaan lyhyempään aikaan. 

– Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työsuhde voi jatkua, Varman viestintäpäällikkö Hanna Leskelä tähdentää.

Pekkarinen muistuttaa vielä, että eläkkeenhakemisessa kannattaa miettiä omalta kannaltaan, mikä on sopiva hetki jäädä eläkkeelle, eikä hullaantua eläkeindeksistä. 

  • Keskieläke oli viime vuona 1 784 euroa kuussa. Miehillä se oli 2 006 euroa ja naisilla 1 601 euroa.
  • Noin 1,5 miljoonaa saa Suomessa eläkettä.
  • Eläkkeitä maksettiin viime vuonna lähes 33 miljardia euroa.

Kuinka paljon voittaa euroissa, jos saa indeksikorotuksen 2023 alusta verrattuna siihen, että eläkepäätös siirtyy esimerkiksi tammikuulle 2023?

– Joulukuussa alkava, esimerkiksi 1 500 euron eläke on 1.1. tehtävän työeläkeindeksikorotuksen (6,8 %) jälkeen 1 602 euroa, 2 000 euron eläke 2 136 euroa. Jos hakee 1 500 euron karttuman maksuun vasta 1.1.2023 alkaen, eläke on 1 557 euroa (tarkistettu palkkakertoimella, 3,8 %). 2 000 euron karttumalla se on 2 076 euroa. Palkkakerrointa käytetään, kun eläke lasketaan eläkkeelle jäädessä, kun taas työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat eläkkeet vuosittain tammikuussa, kertoo Varman Leskelä.

1 500 euron eläkkeellä "voittoa" siis kertyy kiirehtimällä 45 euroa kuussa, kahden tonnin eläkkeellä 60 euroa kuussa ennen veroja. 

Kuinka kauan parhaillaan kestää työeläkehakemuksen käsittely hakemuksen jättämisestä päätökseen saakka?

– Kasvaneista hakemusmääristä huolimatta eläkepäätöksen saa meiltä osittaisesta vanhuuseläkkeestä keskimäärin päivässä ja vanhuuseläkkeestä parissa päivässä, Elon Sunden kertoo.

Kevan eläkejohtaja Eija Korhosen mukaan vanhuuseläkehakemusten suurin rypäs saatiin lokakuussa ja niistä on päätökset jo valtaosin tehty.

– Keskimääräinen käsittelyaika lienee 6-8 päivän haarukassa ja OVE:ssa 1–2 päivää.

– Vanhuuseläkkeen keskimääräinen käsittelyaika on nyt noin 24 päivää ja osittaisen vanhuuseläkkeen noin 9 päivää, Veritas-eläkeyhtiön eläke- ja työkykyjohtaja Mika Paananen kertoo.

Miten paljon työeläkehakemuksia on jonossa? Minkä eläkelajin hakemuspino on paksuin?

– Lokakuussa saimme hakemuksia osittaisesta vanhuuseläkkeestä noin 10-kertaisen määrän viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Vanhuuseläkehakemuksia taas saimme noin 5-kertaisen määrän, Elon Sunden kertoo.

– Hetkellisesti on jonossa nyt eniten vanhuuseläkehakemuksia, mutta pitkään eivät hakemukset jonossa seiso, kun vanhuuseläkepäätöksenkin saa keskimäärin muutamassa päivässä, Ilmarisen Pekkarinen kertoo.

Kevan Korhosen mukaan hakemuksia on nyt pinossa noin 4 000 eli normaali määrä. Paksuimmat pinot ovat työkyvyttömyyseläkkeissä, koska niissä joudutaan odottamaan usein lääkärinlausuntoja, lisätietoja ja muuta vastaavaa.

– Joulukuu ei ole normaalisti suosittu eläköitymiskuukausi ja jo nyt tiedetään, että eläkkeellesiirtymismäärä on vähintään kolminkertainen ellei jopa kasva nelinkertaiseksi aiempien vuosien joulukuihin verrattuna. Vanhuuseläkepino on normaalilla tasolla. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) hakemusmäärä on ollut lokakuun aikana lähes kymmenkertainen verrattuna edelliseen vuoteen. Koska OVEssa ainoa kriteeri on ikä, nämä hakemukset ovat nopeasti käsiteltäviä, joten pino on säilynyt pienenä, Korhonen kertoo. 

Mitä voittaa, jos siirtää suosiolla eläkkeellelähdön yli vuodenvaihteen?

– Palkka on yleensä isompi kuin eläke ja työskentelyn jatkaminen kerryttää sekin lisää eläkettä. Palkkakerroin nostaa koko työuran aikaisia palkkoja ja työtuloja 3,8 %, jos eläkkeelle jää vuoden 2023 puolella, kertoo Veritas-eläkeyhtiön Paananen.

– Jos henkilö jatkaa työssä alimman vanhuuseläkeikänsä jälkeen, kertyy hänelle lykkäyskorotusta 0,4 prosenttia kuukautta kohden. Lykkäämällä eläköitymistä esimerkiksi seitsemän kuukautta (eläke alkaisi 1.7.2023), lykkäyskorotusta kertyy 2,8 prosenttia. Lykkäyskorotus + 7 kuukauden aikana työstä tai yrittäjätoiminnasta kertyvä uusi eläke kompensoivat indeksien välisen erotuksen (3 %), ynnää Paananen. 

Elon Sundénin mukaan hyvä nyrkkisääntö on, mitä pidempään työskentelee, sitä suuremmaksi eläkkeen määrä kasvaa.

– Jos siirtää eläkkeellelähtöä vuodenvaihteen yli, saa joka tapauksessa eläkkeen perusteena oleviin ansioihin 3,8 prosentin korotuksen, josta pääsee nauttimaan eläkkeelle jäädessä. Lisäksi ansiot ovat lähtökohtaisesti huomattavasti eläkettä suuremmat. Eläkkeen verotus on myös ansioverotusta ankarampaa ja on pidempään työterveyshuollon piirissä. Hyvä siis huomioida, että eläkkeelle jäämiseen vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkkä indeksi. Omat ratkaisut kannattaa tehdä kokonaisharkintaa käyttäen, Sundén muistuttaa. 

Oheisesta laskurista voi katsoa, kuinka kauan on eläkepäivien alkuun. 

Voit keskustella aiheesta 8.11. klo 23 saakka.

Lue lisää:

61–63-vuotiaat hinkuvat nyt eläkkeelle – osittaisen vanhuseläkkeen hakemusmäärät kymmenkertaistuivat

Nyt on hyviä uutisia eläkkeistä: Nuorten ei tarvitse pelätä eläkeiän uutta nostoa – ja eläkeläiset saavat kohta poikkeuksellisen suuren korotuksen

Eläkeputkiuudistus kohtelee pienituloista huonommin kuin isopalkkaista, sanoo STTK – kokosimme mielipiteet puolesta ja vastaan

Raportti vaati eläkeläisiä töihin – Eläkeläiset suuttuivat: lietsoo ristiriitoja, kymmenet tuhannet eläkeläiset ovat töissä jo nyt

Suosittelemme sinulle