Hyppää sisältöön

Piätös rodih: Karjalan Kielen Seuru jouduu maksamah järilleh viärin käytettylöi valdivontugiloi 325 000 euruo

Opastus- da kul’tuuruministerstvu nellänpiän on piättänyh, gu Karjalan Kielen Seuralpäi peritäh järilleh valdivonavustuksii vuozil 2017–2019. Yhtistyksen bankrottupezä piättäy jatkotoimiloih näh.

Arkkipiispa Leo tummanpunaista taustaa vasten.
Pravoslaunoin kirikön arhijepiskoppu Leo oli Karjalan Kielen Seuran paginanvedäjänny. Hänes sežo vikse kyzytäh talovehellistu vastuolližuttu seuran dengoin käyttöh näh. Kuva: Antti Haanpää / Yle
Yle

Karjalan Kielen Seuru perustettih Jovensuus vuvvennu 1995 elvyttämäh karjalan kieldy da karjalastu kul’tuurua. 

Vuvvennu 2020 KKS enämbiä ei suannuh valdivolpäi avustustu omassah ruandah, sendäh gu yhtistyksen dengoin käyttöh kohtavui ebäilysty. Kieliseuru meni bankrotakse samazennu vuon. 

Sen jälles opastus- da kul’tuuruministerstvan talovusyksikkö ezitti, gu ministerstval pidäs perie seuralpäi järilleh piäl 280 000 euron valdivon tugie vuozil 2017–19. Tarkastuskerdomuksen mugah tugiloin käytös ei novvatettu valdivonavustuszakonua. Omassah sellitykses yhtistys vastusti järillehperindiä. 

Varzinastu perindypiätösty on vuotettu kezäs 2021. Dielo hätkestyi, sendäh gu ministerstvan kul’tuuru- da taidopoliitiekan ozasto pandemien aigua keskityi koronatugiloin kačondah. 

Ozaston ylijohtai Riitta Kaivosoja nellänpiän on piättänyh, gu ministerstvu periy Karjalan Kielen Seuralpäi valdivonavustuksii da prosentoi kaikkiedah 325 000 euruo. Nečis summas 304 000 euruo on valdivon tugie da dostalit prosentoi. 

Jatkotoimiloih näh piättäy bankrottupezä. 

Bankrottupezä piättäy jatkotoimiloih näh

Perindypiätöksen varustannuh halličusnevvoi Joni Hiitola opastusministerstvaspäi sanou, gu avustuksien käyttöh näh luajitun tarkastuksen mugah seuru käytti kielen elvytysprogrammah niškoi annettuloi dengoi sežo toizih moizih menoloih, mittumih ei suannuh niidy käyttiä. 

Vuitis kululoi buhgalterien vajavuon täh ni vouse ei tiijustettu, kunne dengat oldanehgi mendy. 

Nygöi bankrottupezäl pidäy piättiä, otahesgo se vuadimah yhtistyksen halličuksen ozanottajii maksanduvastuolližuoh bankrottupezäle luajitus mahtollizes vahingos. 

Yksi vajuas kymmenes luottamusristikanzas on kieliseuran paginanvedäjänny olluh pravoslaunoin kirikön arhijepiskoppu Leo

Bankrottupezän julgissellittäjäkse nimetyle advokuatale Aki Pietarizele Jovensuuspäi perindypiätökses ei roinnuh s’urpriizua, sendäh gu eričysčottutarkastukses tuli ilmi ebäselvytty yhtistyksen dengoin käytös. 

– Pidäy duumaija da sellittiä sežo rikosoigevuolline puoli, tovendau Pietarinen. 

Hänen arvivon mugah bankrottupezä luadiu piätöksen loppuvuvven aigua. 

Bankrotakse menendän aigua Karjalan Kielen Seural velgua oli 227 000 euron ies, paiči muudu maksamattomii vuogrii, veroloi da palkoi. Nenga 10 000 euron varalližus kerävyi enne kaikkie tuhanzis karjalankielizis kniigois. 

Veres perindypiätös nostau bankrottupezän vellat enäm puoleh miljonah eurossah. 

Opastus- da kul’tuuruministerstvu piätti jo vuvvennu 2020 finansiiruičenduebäselvyksien täh, gu valdivo ielleh tugou karjalan kielen elvytändiä da kehitändiä Päivännouzu-Suomen yliopiston kauti. Karjalan kieli da karjalaine kul’tuuru on yliopistos omannu opastunduainehennu. 

Suosittelemme