Hyppää sisältöön

HUSin potilasdatan analysointi paljasti esimerkiksi 27 erilaista astman ilmenemismuotoa potilasryhmillä

Tutkimuksen potilaista kahdella kolmesta oli useita samanaikaisia sairauksia ja lähes puolella vähintään kolme sairausdiagnoosia. Tutkituista 100 sairaudesta löytyi kaikista erilaisia alaryhmiä.

HUSin mittavassa data-analyysissä havaittiin 27 alaryhmää astmadiagnoosin saaneilla potilailla. Kuvituskuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle
Johannes Blom

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehty data-analyysi (siirryt toiseen palveluun) on paljastanut uusia potilasryhmiä.

Data-analyysissä selvitettiin 1,28 miljoonan potilaan aineistosta 100 yleisintä diagnoosia ja tautien yhteisvaikutuksia kartoitettiin yli 520 000 potilaalta neljän vuoden seuranta-ajalta.

Suomalaisten terveyteen liittyvää tietoa on koottu digitaalisesti vuosikymmenien ajalta eri rekistereihin. Tutkimuksessa tietoaltaasta poimittiin diagnoosi, laboratoriokoetulokset ja kuolintiedot.

Tutkimuksen potilaista kahdella kolmesta oli useita samanaikaisia sairauksia ja lähes puolella vähintään kolme sairausdiagnoosia.

Kaikista diagnooseista löytyi erilaisia alaryhmiä. Osalla alaryhmistä laboratorioarvot tai elinajanodotteet poikkesivat muiden samaa perustautia sairastavien potilaiden vastaavista.

HUS:in tiedotteen mukaan nykydiagnostiikassa esimerkiksi astmatyypit jaetaan kolmeen eri ryhmään. Data-analyysissä haivaittiin nyt 27 erilaista astmapotilaiden alaryhmää, joiden väliltä löytyi tilastollisesti merkitseviä eroja esimerkiksi veren valkosolujen määrässä sekä munuaisten toiminnassa.

Eniten alaryhmiä analyysi paljasti eteisvärinää sairastavien osalta. Yhteensä 31 ryhmän välillä oli eroja sekä liitännäissairauksissa että kuolleisuudessa.

Alaryhmät voivat viitata biologisiin eroihin

Tunnistetut poikkeavat alaryhmät voivat viitata potilaiden biologisiin eroihin ja erilaisiin tarpeisiin hoidon suhteen, sanoo julkaisun ensimmäinen kirjoittaja, dosentti Miika Koskinen HUSin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Koskisen mukaan sairausten ilmenemismuotojen kartoitus tarkentaa diagnosointia ja mahdollistaa hoitojen räätälöintiä oirekirjon mukaan.

Tämän tyyppistä lähestymistapaa kutsutaan yksilöllistetyksi lääketieteeksi (siirryt toiseen palveluun). Hoitojen yksilöllistämistä on aiemmin tutkittu ja toteutettu esimerkiksi geenitiedon perusteella.

Koskisen mukaan nyt julkaistussa data-analyysissä lähestymistapa on päinvastainen, ja tutkimuksessa selvitetään tarkemmin, miten itse tauti ilmenee eri potilasryhmissä.

Ilmenemismuotoja kartoittamalla tunnistetaan yhtenäisempiä potilasjoukkoja, jolloin geneettisten riskitekijöiden löytäminen on todennäköisempää.

HUS:in tiedotteen mukaan datatieteen hyödyntäminen lääketieteellisessä kontekstissa avaa uusia mahdollisuuksia tunnistaa väestötasolla edustavia tuloksia potilasryhmistä.

Kuuntele myös Tiedeykkösen jakso yksilöllistetystä lääketieteestä:

Nykybiologiaa: Yksilöllinen lääketiede

Suosittelemme sinulle