Njuike sisdoaluide

Vaššiságaid ii ábut badjelgeahččat go neahttavašši lea lassánan – Neahttaboles Daniel Kalejaiye rávve, ahte rasisttalaš kommenterejeddjiid gánneha eastit

Neahttaboles Daniel Kalejaiye ávžžuha dahkat vaššiságain rihkusalmmuhusa ja muittuha, ahte ilgadis ságaid oažžu moraštit ja daid birra gánneha ságastallat geainna nu.

Konstaapeli Daniel kertoo, miten toimia jos kohtaa vihapuhetta netissä
Neahttaboles konstaapeli Daniel, Daniel Kalejaiye, muitala, maid galgá bargat jus vásiha vaššiságaid neahtas.
Linda Tammela

Neahttavašši, man sápmelaččat leat eandaliige maŋimuš áiggiid gártán vásihit, orru bolesa geahččanguovllus lassánan. 

Neahttaboles Daniel Kalejaiye dahjege Konstaapeli Daniel oaidná neahttarasisma olu, go son lea dovddus earenoamážit sosiála medias. Sus leat konttut, main son muitala ovdamearkka dihte rihkkosiid birra. Kalejaiye TikTok-konttus leat badjel 182 000 čuovvu.

Son muittuha, ahte neahtas lea hirbmat álki anonyman kommenteret ja cielahit. Sáhka orru leamen das, ahte dihto kommenterejeaddjit movttiidahttet earáid rasisttalaš čálašeapmái. 

– Ii giige okto álgge dakkár ságaid gilvit, baicce das váldojuvvo álot skihpár fárrui, Kalejaiye čilge.

Máŋgii vaššiságat leat čujuhuvvon sosiála media profiillaide, eai persovdnii

Neahttaboles Daniel Kalejaiye maiddái árvala, ahte ovdamearkka dihte olbmot, geat bilkidit sápmelaččaid, eai várra leat ieža goassege deaivánge sápmelačča. 

Vaššiságat leat dávjá čujuhuvvon namalassii olbmo sosiála media profiillaide, eai nuge olbmo persovdnii njuolga. Liikká dakkár čállosiid lea váivi lohkat ja oaidnit.

– Das oažžu beroštit. Dan oažžu smiehttat. Dan oažžu moraštit, lohká Kalejaiye.

Son rávve maid, ahte lea dehálaš hállat váhnemiidda dahje eará rávesolbmuide áššis dahjege ságastallat áššis skihpáriiguin.

Duođalaš ášši, mas galgá raporteret

Neahttaboles Daniel Kalejaiye ávžžuhage olbmuid raporteret vaššiságain siiddu doalliide. Dakkár olbmuid konttuid, geat láhttejit sosiála medias gean nu vuostá eahpeáššálaččat, gánniha maiddái eastit. Sidjiide ii gánnet álgit vástádallat dahje singuin muđuige ságastallat, čilge Kalejaiye.

Neahttarasisma lea duođalaš, dan ii ábut badjelgeahččat, boles dadjá.

– Vaššiságat bávččagahttet olbmuid ja dan dihte muhtin guovlluin máilmmis maid jápmet olbmot, Kalejaiye muitala.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia