Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kanslia sai huomautuksen pääministeri Sanna Marinille maksetuista aamupaloista ja aterioista – toiminta rikkoi lakia

Oikeuskanslerinviraston päätöksen mukaan Sanna Marin ei rikkonut lakia. Valtioneuvoston kanslia toimi lainvastaisesti ja sai huomautuksen oikeuskanslerinvirastolta.

Pääministeri Sanna Marin kuvattiin 24. marraskuuta Suomen luontokeskus Haltiassa Into the Woods -tapahtumassa. Kuva: Tiina Jutila / Yle
Päivi Happonen

Oikeuskanslerinvirasto on ratkaissut kantelut, jotka tehtiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) aamupaloista ja muista kylmistä aterioista, jotka valtio hänelle maksoi. 

Oikeuskanslerinviraston maanantaina antamassa päätöksessä todetaan, että valtioneuvosto rikkoi asiassa lakia.

Lakia rikottiin, kun valtioneuvoston kanslia toimitti vuoden 2020 tammikuusta seuraavan vuoden toukokuuhun pääministeri Marinille ja tämän perheelle virka-asuntoon liittyvinä palveluina aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettuja aterioita. 

– Menettelylle ei käsityksen mukaan ole ollut lainmukaista perustetta, toteaa apulaisoikeuskanslerin sijainen Petri Martikainen allekirjoittamassaan päätöksessä.

Pääministerille maksetut aamiaistarvikkeet nousivat julkisuuteen keväällä 2021. 

Sen jälkeen Marin ilmoitti maksavansa takaisin valtion hänen perheelleen maksamat ateriat.

Menettely oli omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta

Ministerien toiminnan lainmukaisuutta valvova oikeuskanslerinvirasto katsoo, että Marinin perheen saamien aterioiden arvo on ollut "verraten merkittävä". 

Marinille maksettujen aamupalojen ja kylmien aterioiden arvo oli noin 850 euroa kuukaudessa. 

Valtioneuvoston kanslian mukaan pääministerin aterioihin käytettiin tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021 yhteensä runsaat 14 000 euroa.

Oikeuskanslerinvirasto katsoo, että valtioneuvoston kanslian menettely on ollut omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja valtion varojen käytön asianmukaisuuteen. 

Lisäksi toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan taloudellista vaaraa, todetaan päätöksessä.

– Kun Marin on maksanut palvelujen arvon takaisin valtioneuvoston kanslialle, ei valtiolle käsitykseni mukaan ole kuitenkaan aiheutunut asiassa taloudellista vahinkoa. 

Pääministerillä oli oikeus luottaa virkamiehiin

Oikeuskanslerinvirasto pyysi päätöstä tehdessään selvitystä myös pääministeri Marinilta.

Marin totesi, ettei hänellä tai hänen esikuntaansa kuuluvilla henkilöillä ole ollut tietoa ateriapalveluihin liittyvistä mahdollisista oikeudellisista epäselvyyksistä, ennen kuin asia nousi julkisuuteen.

Oikeuskanslerinvirastossa pohdittiin Marinin selonottovelvollisuutta asiassa. Käytännössä kyse on siitä, kuinka hyvin Marinin olisi pitänyt selvittää sitä, rikotaanko lakia, kun valtio maksaa hänen perheelleen aamupaloja ja muita aterioita.

Maanantaina annetussa päätöksessä todetaan, että Marin ei rikkonut lakia. Hänellä oli oikeus luottaa valtioneuvoston kanslian virkamiehiin.

– Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella Marinin olisi arvioni mukaan tullut kyseenalaistaa saamansa perehdytyksen ja virkamiesten laatiman ohjeistuksen lainmukaisuus.

Marin ei siis rikkonut lakia, katsoo oikeuskanslerinvirasto. 

Sen sijaan apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi asiassa huomautuksen valtioneuvoston kanslialle. 

Poliisikin selvitti pääministerin perheelle maksettuja aterioita

Helsingin poliisi teki esiselvitystä keväällä 2021 pääministerin aamupaloista ja kylmistä aterioista.

Poliisi selvitti esiselvityksessään, olisiko virkamiesten osalta syytä aloittaa esitutkinta. 

Esiselvityksessä ilmeni, että aamupalojen ja kylmien aterioiden korvaaminen perustui valtioneuvoston kanslian vakiintuneeseen tulkintaan pääministerin asuntoetua koskevasta säännöksestä.

Poliisin mukaan esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä, virkatehtävien laiminlyöntiä eikä virkavelvollisuuden rikkomista.

Oikeuskanslerinvirasto katsoi siis kuitenkin maanantaina antamassaan ratkaisussa, että valtioneuvoston kanslia oli rikkonut asiassa lakia.

Lisää aiheesta:

Pääministeri Marin Twitterissä: "Koska ateriaetuun liittyy avoimia kysymyksiä, maksan tähän liittyvät kustannukset itse"

VNK: Pääministerin ateriapalvelut keskimäärin 845 euroa kuussa – Marin Ylelle: Kaikki pääministerin asumiseen liittyvät edut ja kulut selvitetään

Marinin ateriaetu onkin ollut noin 850 euroa kuussa

Suosittelemme sinulle