Hyppää sisältöön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Alhaalla tunnelma on omituinen.

Ympärillä on vain pari–kolme miljardia vuotta vanhaa kalliota ja siihen louhittu holvi. Yläpuolellamme näkyy maan päältä tulevan 455-metrisen pystysuoran kuilun ammottava pää.

Olemme ydinjätteen loppusijoituspaikan eli Onkalon syvimmässä kohdassa.

Tarkoitus on nähdä, mihin ydinjäte loppusijoitetaan. Oppaiksi maan alle ovat lähteneet loppusijoitusyhtiö Posivan viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa ja tunnelitöiden rakentamiskonsultti Sitowisen projektipäällikkö Jarno Säippä.

Käynti on harvinainen, sillä työt Onkalossa ovat loppusuoralla ja vierailut kortilla.

Tällaista hautaa kaikkein vaarallisimmalle ydinjätteelle ei ole missään muualla maailmassa.

Kuilua pitkin ydinjätekapselit lasketaan yksitellen hissillä ydinjätehautaan.

Kuilu on porattu alhaalta ylös erikoisporalla. Pelkästään sen poraaminen kesti puoli vuotta, mikä antaa osviittaa koko projektin massiivisuudesta.

Kun kapseli on saatu alas, se viedään ensin välivarastoon ja sieltä myöhemmin loppusijoitustunneliin. Liikuttelu maan alla hoidetaan kauko-ohjatusti valvomosta.

Ajotunneleissa liikutaan tavallisella tila-autolla, jonka ratissa on Säippä. Hän ajaa meidät paikkaan, joka on koodinimeltään 5.1 – ensimmäinen valmis loppusijoitustunneli.

– Tämä on ensimmäinen tunneli, johon tulee kuumajätettä kun loppusijoitus alkaa, Säippä sanoo.

Kuumajäte tarkoittaa oikeaa käytettyä ydinpolttoainetta.

Tunneli on kuin pitkä ja kapea sormi: noin 350 metriä pitkä, mutta vain 3 metriä leveä ja 4 metriä korkea. Tunnelin yläosa on vahvistettu teräsverkolla ja pohja rouhittu tasaiseksi.

Tunneli on niin tuore, että sen toisessa päässä näkyy vielä henkilönostin: geologit tutkivat, onko kallio sitä mitä on arvioitu.

Seuraavaksi voit tarkastella, miltä tunneli näyttää läheltä. Voit valita katsotko tunnelia valokuvana vai kolmiulotteisena. Vaihda näkymää oikean yläkulman ikonista.

Tunnelin pohjaan porataan pystysuoria loppusijoitusreikiä noin kymmenen metrin välein, eli yhteensä niitä tulee 30–35.

Kahdeksan metriä syvään reikään upotetaan viisimetrinen kapseli, ja tyhjä tila tiivistetään bentoniitilla.

Reiät porataan Saksasta tuodulla erikoisporalla, jolla porataan parhaillaan lähellä sijaitsevaan koetunneliin.

Ajamme koetunnelin suulle.

Tunnelissa näkyy nippa nappa sinne mahtuva pora-ajoneuvo ja sen alla uusin loppusijoitusreikä.

Ympäri maailmaa median edustajat ja asiantuntijat haluaisivat päästä Onkaloon. Tuohimaa on saattanut suomalaisia ja ulkomaisia toimittajia maan alle kymmeniä kertoja.

Maailmassa tuskin on toista maanalaista paikkaa, johon kohdistuisi yhtä paljon mielenkiintoa kuin Onkaloon nyt.

Korona lakkautti käynnit, mutta sitten pyyntöjä on tullut enemmän kuin voidaan ottaa. Ei-oota on jouduttu rakennustöiden keskellä myymään jopa Japanin parlamentin isolle delegaatiolle, joka olisi halunnut käydä Onkalossa kesken Suomen-visiittinsä.

Pelkästään tänä vuonna Onkalosta ovat kirjoittaneet isot mediat Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun), Japanissa, Koreassa ja ympäri Eurooppaa (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki tv-toimittajat haluavat tehdä Onkalossa stand up -juontoja, jossa he kertovat olevansa juuri sellaisen betonitulpan edessä, joilla loppusijoitustunnelit on määrä tukkia.

Yksi koetunneli on nimittäin suljettu oikealla betonitulpalla, joka näyttää tältä. Voit valita katsotko tulppaa valokuvana vai kolmiulotteisena. Vaihda näkymää oikean yläkulman ikonista.

KUN TÄSSÄ artikkelissa puhutaan ydinjätteestä, tarkoitetaan käytettyä ydinpolttoainetta.

Ydinjätettä ovat myös vaikkapa ydinvoimalassa käytetyt haalarit tai koneen osat, mutta ne säteilevät niin vähän ettei niitä tarvitse haudata syvälle kallioon. Ne loppusijoitetaan voimalaitosluolaan 60 metrin syvyyteen.

Massiivinen Onkalo on tehty vain käytetylle ydinpolttoaineelle.

Mutta se onkin täysin poikkeuksellista jätettä.

Käytetty ydinpolttoaine on ihmisen murjomaa uraania.

Ihminen on keksinyt, että kun uraanin atomeja eli isotooppeja ammutaan neutroneilla, syntyy kiivas halkeamisreaktio. Siinä vapautuu valtavasti energiaa ja syntyy lisää neutroneja, jotka taas halkovat lisää ytimiä. Syntyy itseään ylläpitävä ketjureaktio.

Siksi uraani on erinomaista ydinpolttoainetta.

Uraanikaivoksia on erityisesti Australiassa ja Kanadassa. Mutta uraania kaivetaan Suomessakin, sivutuotteena muun muassa Terrafamen Kainuun-kaivoksella, jossa sitä aiotaan alkaa hyödyntää kaupallisesti vuonna 2024.

Uraania ei kaadeta ydinreaktoriin sellaisenaan, vaan ensin sen isotooppi-235:ta käsitellään. Juuri 235 on se, joka halkeaa.

– Luonnonuraanin 235-pitoisuus on 0,7 prosenttia, eli se on kotikaljan vahvuista. Rikastamossa se väkevöidään keskikaljan vahvuiseksi eli 4,5–5-prosenttiseksi, kuvaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen.

Hyvärinen on ydinenergian grand old man, tehnyt töitä myös Säteilyturvakeskukselle ja Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle.

Rikastamisen jälkeen uraanista tehdään lakupalojen kokoisia pellettejä. Pelletit pinotaan sauvoihin, jotka kootaan nipuiksi ja viedään reaktoriin.

Suomessa yhtä nippua pidetään reaktorissa neljä vuotta. Sitten halkeavat 235-ytimet ovat vähentyneet niin, että energiantuotto hiipuu, ja tilalle vaihdetaan uusi nippu.

Neljä vuotta moukaroitu uraani on vaarallista jätettä.

Heti reaktorista poistamisen jälkeen se säteilee niin voimakkaasti, että ihminen saa sen vieressä tappavan annoksen radioaktiivista säteilyä muutamassa sekunnissa.

Siksi kukaan ei voi mennä lähellekään.

Käytetyt sauvaniput viedään reaktorista noston jälkeen välivarastoon. Siellä ne jäähtyvät vesialtaissa noin 40 vuoden ajan, kunnes säteily ja lämmöntuotanto ovat heikentyneet sen verran, että jäte voidaan loppusijoittaa.

Ihminen ei osaa tehdä ydinjätteestä vaaratonta.

Ainoa keino on eristää se kaikesta elollisesta.

Ajatus on, että syvällä kallion sisässä ydinjäte on kolminkertaisesti turvassa.

Yksi: ydinjäte on suljettu kuparikapselin sisään, ja kapselin kansi on hitsattu kiinni.

Kaksi: kapselit upotetaan reikiin, jotka tiivistetään bentoniittisavella. Bentoniitti imee vettä ja suojaa kallion mahdollisilta liikkeiltä – reikien lisäksi myös loppusijoitustunnelit täytetään lopuksi bentoniitilla.

Kolme: ydinjätteen ja maanpinnan välissä on 450 metriä kalliota.

Näiden kolmen esteen on määrä varmistaa, että radioaktiivinen jäte pysyisi kalliossa 100 000 vuotta.

Satatuhatta vuotta on varovaisuuspohjalta päätetty aika.

Radioaktiivinen säteily kuitenkin heikkenee merkittävästi jo paljon aiemmin, oikeastaan yllättävänkin nopeasti.

– Pahimpia ovat ensimmäiset vuosikymmenet. Jo sen jälkeen säteily on heikentynyt niin, että jätteen käsittely on helpompaa, professori Juhani Hyvärinen sanoo.

Hän kertoo, miten nopeasti ydinjätteen vaarallisuus muuttuu.

Kuten ylempänä kuultiin, aluksi ydinjäte tuottaa hengenvaarallisen säteilyannoksen vain sekunneissa.

Vuodessa aika pitenee viiteen minuuttiin, kymmenessä vuodessa tuntiin ja "loppusijoitusiässä" eli neljässäkymmenessä vuodessa kolmeen tuntiin.

Tällöin säteilyn määrä on vähentynyt tuhannesosaan alkuperäisestä, mikä ei edelleenkään tarkoita että ydinjätteen lähellä voisi olla.

Pienemmätkin säteilyannokset aiheuttavat muutoksia perimään. Tšernobylin vuoden 1986 onnettomuuden seurauksena kilpirauhassyöpien määrä alueella lisääntyi voimakkaasti (siirryt toiseen palveluun).

Loppusijoituksen aikana säteily vähenee edelleen vuosi vuodelta. Tuhannen vuoden päästä ydinjätettä voisi säteilyn puolesta pitää olohuoneen pöydällä koristeena, Hyvärinen sanoo.

Hän laskee, että jos tuolloin istuu metrin päässä maitopurkin kokoisesta ydinjätepalikasta kaksi tuntia päivässä, saa vuodessa noin 7 millisievertin annoksen säteilyä.

Keskimääräinen vuosiannos luonnonsäteilyä Suomessa on noin 5,9 millisievertiä, ja säteilyn kanssa työssään tekemisissä oleville sallitaan 20 millisievertiä vuodessa.

Mutta tuhannessakin vuodessa ydinjätteen raskasmetallit pysyvät myrkyllisinä. Olohuoneen pöydällä olevaa palikkaa ei saisi nuolla tai sen pölyä hengittää.

– Raskasmetallimielessä ydinjätteen joutuminen ihmiskehon sisään on vaarallista jopa sen satatuhatta vuotta, sillä puoliintumisajat ovat hyvin pitkiä, Hyvärinen sanoo.

Käytettyä ydinpolttoainetta voi hyvästä syystä kutsua maailman hankalimmaksi jätteeksi.

Loppusijoituksessa pahin pelko on, että kapselit jostain syystä rikkoutuisivat ja ydinjätettä pääsisi pohjaveteen. Se voisi johtaa vähintään paikalliseen säteilyaltistukseen vielä tuhansien vuosien päästäkin.

Siksi Olkiluodon kallioperää on tutkittu vuodesta 1987 alkaen.

Tulevien jääkausien muutoksia kalliossa mallinnetaan kymmenientuhansien vuosien päähän. Aikajänne on pitkä, mutta geologien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Suomen kallioperä on vakainta ja vanhinta koko Euroopassa.

Peruskallion miljardien vuosien iässä satatuhatta vuotta tuntuu ennustettavalta.

Epävarmin tekijä sinä aikana on, mitä ihminen tekee tai mitä ihmiselle tapahtuu.

SUOMALAINEN ydinvoima vietti äskettäin synttäreitään. Se on tukevasti keski-ikäinen juttu: täyteen tuli 46 vuotta.

Suomi siirtyi ydinvoima-aikaan vain muutamassa vuodessa.

Neuvostoliitosta tilatun Loviisan ydinvoimalan ykkösreaktori käynnistettiin tammikuussa 1977. Sitten vuosina 1978–1980 otettiin käyttöön Loviisan kakkosreaktori ja Ruotsista tilatun Olkiluodon ydinvoimalan ykkös- ja kakkosreaktorit.

Kun ajattelee, miten paljon energiaa ydinvoimalat ovat Suomessa 46 vuoden aikana tuottaneet, käytettyä ydinpolttoainetta on hämmästyttävän vähän.

Sitä on varastoissa Olkiluodossa ja Loviisassa vain runsaat 2 000 tonnia, mikä vastaa noin viidenkymmenen täysperävaunurekan lastia.

Loviisan ydinjätteet kuljetettiin ensin Neuvostoliittoon ja sitten Venäjälle, mutta vuoden 1996 lakimuutos kielsi ydinjätteen viennin tai tuonnin Suomen ulkorajojen yli.

Maailmalla kaupallinen ydinvoima on ehtinyt eläkeikään. Britanniassa Sellafieldin ydinvoimala hyrähti käyntiin vuonna 1956.

Lähes 70 vuoden aikana syntynyttä käytettyä ydinpolttoainetta on kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n mukaan loppusijoitettavana nyt noin 450 000 tonnia.

Siitä syntyisi noin 110 000 kuutiometrin kasa, professori Hyvärinen laskee.

Siinä kaikki. Koko maailmasta, ydinvoiman koko historian ajalta.

Onkaloon on määrä sijoittaa 6 500 tonnia, eli kaikki mitä Loviisassa ja Olkiluodossa syntyy niin pitkään kuin voimalat ovat käytössä – Olkiluoto 3:n on suunniteltu olevan käytössä 2080-luvulle saakka.

Onkalon kokoon nähden jätettä on todella vähän. Pitkiin loppusijoitussormiin on määrä upottaa runsaat kolmetuhatta kapselia, joista jokaiseen mahtuu noin kaksi tonnia ydinjätettä.

Loppusijoitussyvyys, vajaat puoli kilometriä, ei ole sattuma. Sitä syvemmällä pohjavesi on suolaisempaa. Ja mitä suolaisempaa vesi on, sitä enemmän se kuluttaa kuparikapseleita, jos se pääsee loppusijoitusreikään.

Veden pääsy hautaan pyritään tukkimaan kaikin keinoin.

Siksi Onkalon paikka on valittu tarkasti ja seiniä tiivistetty betonilla, siksi tunnelit täytetään bentoniitilla ja kapselimateriaalina on juuri kupari, jonka ominaisuudet tunnetaan tuhansien vuosien ajalta.

Loppusijoitus kestää noin sata vuotta eli 2120-luvulle. Sitten viimeinen loppusijoitustunneli tukitaan ja ajotunnelit täytetään.

Maan pinnalle Onkalosta ei jää kuin tieto aikakirjoihin siitä, että syvyyksissä lepää ydinjätettä.

Edes varoitusmerkkejä ei jätetä.

LOPPUSIJOITUS ON AINA tuntunut kaukaiselta asialta, joltain mikä tapahtuu joskus tulevaisuudessa.

Nyt se on aivan nurkan takana, vain kahden–kolmen vuoden päässä, ja alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Onkalon päälle on juuri valmistunut kapselointilaitos, jolla on yhtä tärkeä rooli kuin tunneleillakin.

Nyt laitosta varustellaan laitteilla, joita valmistajat ovat tehneet uniikkikappaleina vain ja ainoastaan Onkaloa varten.

Viestintäpäällikkö Tuohimaa johdattaa läpi laitoksen samassa järjestyksessä, jossa jätekin aikanaan liikkuu.

Välivaraston vesihauteesta jäte tuodaan vastaanottohalliin. Ydinjätesäiliö lasketaan maanalaisessa kerroksessa kulkevalle linjastolle, jossa jätettä liikutellaan kammiosta toiseen.

Seuraava etappi on kapselointikammio, Tuohimaan mukaan paikka "jossa taika tapahtuu".

Kammio on pinnoitettu teräksellä, ja katossa on kaksi suurta robottikouraa. Paksun lyijylasi-ikkunan takana on valvomo.

Täällä ydinpolttoaine nostetaan vedestä muutamaksi tunniksi kuivuriin. Sitten polttoaineniput laitetaan loppusijoituskapseliin, joka lasketaan takaisin linjastolle.

Työn tekevät robotit. Jos jotain menisi pieleen, robottikourilla voidaan yrittää korjata tilanne.

Kolmantena on vuorossa hitsauskammio.

Se on 1,3 metriä paksuilla seinillä vuorattu huone, jossa kapselin kansi hitsataan kiinni. Hitsauslaitteisto on juuri tullut Yhdysvalloista.

Bond Technologies -yhtiön valmistama laite on maailman ainoa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapselin hitsausasema. Bond mainitsee nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) nimeltä kaksi erikoisasiakastaan: Posivan ja Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan.

Hitsausaseman jälkeen kapseli on valmis loppusijoitettavaksi.

Tuohimaa johdattaa kierroksen viimeiseen halliin. Sen lattiaa peittää teollisuuspressu, jonka alla on pystysuora pudotus hautaan. Tästä putoaisi Onkalon pohjalle samaan paikkaan, jossa olimme aivan jutun alussa.

Vuoden päästä koko kapselointilaitoksen on määrä olla toimintakunnossa. Sitten Posiva testaa koko loppusijoitusketjun – vielä ilman oikeaa ydinjätettä.

Silloin nähdään, toimiiko loppusijoitus kuten insinöörit ovat suunnitelleet.

TURHIA TUNTEILEMATON ja pitkäjänteinen insinöörikansa on saanut aikaan jotain, mitä koko maailma seuraa.

Suomessa Olkiluoto valittiin loppusijoituspaikaksi jo vuonna 2000, ja heti seuraavana vuonna eduskunta antoi periaatepäätöksen loppusijoituksesta lähes yksimielisesti äänin 159–3.

Nyt edessä on enää yksi este: Onkalolle tarvitaan käyttölupa, jonka myöntää hallitus.

Loppusijoitusyhtiö Posiva jätti käyttölupahakemuksen vuosi sitten, ja nyt sitä lukevat Säteilyturvakeskuksen (Stuk) viranomaiset. Hakemuksessa käydään vielä kerran läpi kaikki Onkaloon liittyvä.

– Aineiston määrä on valtava, sanoo Stukin ydinjätevalvontaosaston johtaja Jaakko Leino.

Stuk tekee hakemuksesta turvallisuusarvion, joka valmistunee alkuvuonna 2024. Ellei suuria puutteita ole, hallitus voi päättää käyttöluvasta vielä samana vuonna ja loppusijoitus alkaisi 2025.

– Se on aika hyvä arvio siitä, miten asiat voivat nopeimmillaan edetä, Leino sanoo.

Jos epäkohtia löytyy, ne on pantava kuntoon. Se voi viivästyttää Onkalon käyttöönottoa jopa vuosilla.

Toistaiseksi kaikki on mennyt odotetusti. Aikataulu on hiukan jäljessä aiemmin arvioidusta, muttei vuosikaupalla à la Olkiluoto 3.

– Maailmanlaajuinen materiaalipula on viivästyttänyt joitain toimituksia ja koekäyttöjä. Aiemmin olemme puuttuneet pieniin laatuasioihin. Mutta mitään suurempaa ei ole ollut, Leino sanoo.

Loppusijoitusyhtiö Posiva itse on luottavainen.

– Suomessa linjattiin vuonna 1984, että paikan valinta olisi edessä vuoden 2000 tienoilla ja loppusijoituksen alkaminen 2020-luvulla. Siinä raamissa on pysytty tosi hyvin, Posivan toimitusjohtaja Janne Mokka sanoo.

Vaikka globaalit kriisit myllertävät, niistä on Mokan mukaan selvitty ennakoimalla.

– Alihankkijoilla on vaikeuksia saada komponentteja, ja meillä on vaikeuksia saada kiinteähintaisia tarjouksia. Asiat, joita sai aiemmin kuukaudessa, voivat nyt viedä pidempään.

Edessä on loppusuora.

Jos Posiva onnistuu, edelläkävijyys avaa sille myös merkittäviä vientimahdollisuuksia.

Jo vuonna 2016 Posiva perusti konsulttiyhtiö Posiva Solutionsin, jonka kautta osaamista myydään ulkomaille. Yhtiö on myynyt palvelujaan jo lähes 20 maahan.

Globaalin loppusijoitusmarkkinan kooksi lasketaan satoja miljardeja euroja.

KALLIOHAUTAA PIDETÄÄN ainoana ratkaisuna päästä ydinjätteestä eroon.

Ainakin nykytietämyksellä.

Se on ainoa paikka maan päällä, joka on suojassa ihmislajin heikkouksilta eli uteliaisuudelta, sodilta ja ilkivallalta.

Muitakin ideoita on vuosien varrella kehitelty.

Yksi niistä oli, että ydinjäte ammuttaisiin kantoraketilla avaruuteen.

– Siitä luovuttiin, koska seuraukset voisivat olla katastrofaaliset. Noin yksi kahdestakymmenestä rakettilaukaisusta epäonnistuu. Jos ydinjäteraketille kävisi niin, taivaalta sataisi ydinjätettä, Helsingin yliopiston radiokemian professori Gareth Law kuvaa.

Ydinjätetutkimukseen erikoistunut Law muutti Suomeen neljä vuotta sitten Manchesteristä, joka on keskeinen kaupunki Britannian ydinvoimatutkimuksessa.

On pohdittu myös ydinjätteen hautaamista merenpohjaan. Jos jäte vuotaisi, merten ekosysteemi kärsisi. Vieläkin riskialttiimpaa olisi hautaaminen jäätiköihin, koska ne sulavat kiivaalla tahdilla.

Loppusijoitusta on visioitu myös muihin kaukaisiin paikkoihin, kuten keskelle Australian mannerta ja Yhdysvalloissa Nevadan osavaltion Yucca-tulivuoren sisään.

Lähes kaikissa ideoissa yhtäläistä on ollut se, että jäte haudataan jonkinlaisen massan alle, sanoo professori Juhani Hyvärinen.

Kenties myöhemmin keksitään parempia ratkaisuja tai osataan käsitellä käytettyä uraania tavoilla, joita ei vielä tunneta.

Nykytietämyksellä kalliohauta on Law’n mukaan "rehellisyyden nimissä" ainoa ratkaisu.

Se on kallista, mutta tehtävissä. Onkalon hintalappu on vajaat miljardi euroa, ja loppusijoittaminen maksaa siihen päälle noin 40 miljoonaa euroa per vuosi.

Suomessa ydinvoimayhtiöiltä on kerätty vuodesta 1988 rahaa ydinjätehuoltorahastoon, jossa oli vuoden 2020 loppuun mennessä 2,6 miljardia euroa.

Ilmastonmuutoksen ja energiakriisin vuoksi ydinvoima on tehnyt vahvan comebackin oltuaan vuoden 2011 Fukushiman ydinvoimaonnettomuuden jälkeen suosionsa pohjalla.

Ydinvoima on riskiensä vuoksi herkempää asenneilmapiirin muutoksille kuin mikään muu energiamuoto.

Kun ydinvoimalat toimivat suunnitellusti, kaikki on hyvin.

Mutta jos yhdessäkin ydinvoimalassa sattuu onnettomuus, kaikki maailman ydinvoimavaltiot ovat hetkessä varpaillaan.

Ihminen hallitsee ydinreaktiota, muttei kaikkea mitä tapahtuu sen ympärillä. Ydinvoimaan liittyy pelkoja ja riskejä.

Fukushiman onnettomuus johtui voimala-alueelle iskeneestä tsunamista, Tšernobyl neuvostoliittolaisesta välinpitämättömyydestä. Nyt maailma pidättää hengitystään, kun Euroopan suurin ydinvoimala Ukrainan Zaporižžjassa on sodan jaloissa.

Mutta rutkasti energiaa tuottavia voimanlähteitä, joista ei tule hiilipäästöjä, on vain ydinvoima.

Siksi ydinvoimalle povataan nyt maailmanlaajuista renessanssia.

Hollanti päätti juuri rakentaa kaksi uutta ydinvoimalaa. Kaupunkien liepeille suunniteltujen pienten SMR-ydinreaktorien yleistymistä povataan 2030-luvulle. Niihin on varaa myös mailla, joille miljardien eurojen täysikokoiset voimalat ovat liian kalliita.

Hyvärinen mainitsee esimerkkinä, miten Suomen hiilipäästöt muuttuivat 1980-luvulla.

– Ne tipahtivat ydinvoiman käyttöönoton jälkeen kolmasosaan vain muutamassa vuodessa. Se on aika hienon näköinen käyrä.

Law on samalla linjalla. Hänestä menossa on nopea asennemuutos.

– Ydinvoima muuttuu pelottavasta hirviöstä luotettavaksi ja päästöttömäksi energiaksi.

Onkaloon on lupa sijoittaa vain Olkiluodon ja Loviisan jätteet.

Jos ydinvoimatuotanto Suomessa lisääntyy, tulee eteen kysymys Onkalon laajentamisesta, jottei uusia jätteitä varten tarvitsisi kaivaa toista hautaa. Peruskallio ympärillä ei lopu.

Toinen kysymys on, ottaako Suomi sittenkin joskus vastaan ulkomaista ydinjätettä, jos joku maksaa sen hautaamisesta riittävästi. Nyt laki estää tämän, mutta asia on pohjimmiltaan poliittinen.

Kysymykset saattavat palata myöhemmin geologien ja poliitikkojen käsiin.

Ydinjätehaudassa menettää ajan ja paikan tajun.

On vain ikiaikainen gneissikallio.

Osaako keskimäärin 80 vuotta elävä ihminen tehdä ydinjätteen suhteen järkeviä päätöksiä? Onko riski hallittu vai uhkapeliä tulevien sukupolvien turvallisuudella?

Jo sata vuotta on pitempi aika kuin yksikään ihminen kunnolla käsittää.

Kun katsomme mustavalkokuvia 1920-luvusta, katsomme toisenlaista maailmaa. Hevosia, höyryvoimaa, kaivovettä.

Tuhat vuotta on jo täysin kuvittelukyvyn ulkopuolella. Emme saa päähämme järjellisiä kuvia siitä, mitä arki on ollut tuolloin.

Kymmenentuhatta vuotta sitten jääkausi päättyi. Satatuhatta vuotta sitten Euroopassa elettiin nykyihmisen alkuhämärissä.

Ydinjätteen pitää sinnitellä kalliossa pitkään.