Hyppää sisältöön

MLL: Nuori pelkää ammattiauttajan lavertelevan

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vastasi viime vuonna yli 38 000 lapsen ja nuoren puheluun tai nettikirjeeseen. Soittajista joka kymmenes ja kirjoittajista joka toinen ohjattiin ammattiauttajan puheille. Huolestuttavaa on se, että ammattiapua saaneet nuoret eivät luota auttajiinsa.

Teija Santaharju

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vapaaehtoiset päivystäjät vastasivat viime vuonna yhteensä liki 36 000 puheluun ja 1 600 nettikirjeeseen. Kerran viikossa päivystäneessä chatissa kirjattiin yhteensä 495 keskustelua.

Puhelimeen soittaa eniten 12 - 14-vuotiaita. He kertovat kuulumisiaan ja kyselevät seksuaalisuudesta. Nettikirjeissä ja chat-keskusteluissa korostuvat ongelmat, jotka liittyvät masennukseen, ahdistukseen ja kavereihin.

Nuoret pelkäävät asioidensa leviävän koko koulun tietoon

Joka kymmenes soittaja ja joka toinen nettikirjeen kirjoittaja tai chat-keskustelija ohjattiin viime vuonna ammattiauttajan puheille. Nuoret kuitenkin kertoivat yhä useammin päivystäjille, etteivät saa ammattilaisilta toivomaansa apua. Kohtaamiset sujuvat aikuisten ehdoilla, eivätkä nuoret uskalla kertoa ongelmistaan.

- Nuoret kertovat, että tapaamisissa on vaikeaa tai mahdotonta tuoda omaa oloaan julki. Tilanteet ja tapaamispaikat on koettu epämukaviksi, eikä nuori ole osannut tai uskaltautunut tuomaan isoa asiaansa esille. Jotkut nuoret viestittävät, että puhuminen ylipäätään pahentaa heidän oloaan, mutta tätä ei oteta tosissaan, Lasten ja nuorten puhelimen päällikkö Tatjana Pajamäki kertoo.

Hänen mukaansa tapaamisissa ei useinkaan löydy yhteistä kieltä; nuoret kohdataan puoliaikuisina.

Nuoria askarruttaa myös ammattilaisten vaitiolovelvollisuus. Nuori ei halua kertoa asioistaan, koska pelkää niiden leviävän eteenpäin esimerkiksi kouluympäristössä. Lisäksi nuorilla on pelko siitä, että viranomaiset puuttuvat perhe-elämään.

MLL: Ammattilaisen on tehtävä roolinsa selväksi

MLL korostaa, että nuorille pitää tehdä selväksi eri ammattilaisten roolit, työnkuvat ja nuoren omat oikeudet.

- Nyt nuorelle on usein täysin epäselvää, miten ammattiauttaja voisi häntä auttaa, päällikkö Pajamäki huomauttaa.

- Nuorelle on heti tapaamisen aluksi tärkeää kertoa kuka on, mitä käytännössä tekee ja miten voisi nuorta auttaa. Myös vaitiolovelvollisuus kannattaa tehdä selväksi heti alussa ja myös se, millaisissa tilanteissa joutuisi sen rikkomaan.

MLL on huolissaan lasten ja nuorten palvelujen vähäisyydestä ja suurista kuntakohtaisista eroista. Läheskään kaikki kunnat eivät tarjoa riittäviä oppilashuollon - koululääkärin, kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin - palveluja.

Suosittelemme sinulle