Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 11 vuotta vanha

Perussuomalaisten vaaliohjelma: Suurituloisille lisää veroja

Perussuomalaiset ovat julkistaneet vaaliohjelmansa. Puolue korottaisi ylimpien ansiotuloveroluokkien verotusta, mutta pitäisi keski- ja pienituloisten verotuksen nykyisellä tasolla. Suomen EU-jäsenyyttä ei pitäisi mainita perustuslaissa, ja puolue vaatii oleskeluluvan saaneiden sosiaalietuuksien leikkaamista.

Avaa Yle-sovelluksessa

Pääomaveron puolue nostaisi 28:sta 30:een prosenttiin. Eduskuntavaaliohjelman mukaan henkilökohtaisten pääomatulojen verotuksen pitäisi olla progressiivista eli tulojen mukaan kiristyvää. Puolue palauttaisi myös varallisuusveron takaisin. Arvonlisäverotusta ja energiaveroja perussuomalaiset eivät kiristäisi. Alkoholin verotusta voidaan puoluen mielestä nostaa ja tupakkatuotteiden verotus pitää korkealla tasolla.

Paha EMU

Perussuomalaiset torjuvat Suomen EU-jäsenyyden maininnan Suomen perustuslaissa. Yhtenä perusteluna on se, että maininta antaisi Suomen EU-jäsenyydelle perustuslain suojan.

Vaaliohjelma ei kuitenkaan suoraan vaadi Suomen eroamista Euroopan unionista. Sen sijaan ohjelma korostaa perussuomalaisten EU-kriittisyyttä ja vaatii aatteellista keskustelua unionista.

Puolue vastustaa liittovaltiokehitystä ja huutia saa eritoten rahaliitto EMU. Kreikan ja Irlannin kriiseihin viitaten ohjelma vaatii sääntörikkojien erottamista talous- ja rahaliitto EMU:sta välittömästi. Puolue myös vastustaa Turkin EU-jäsenyyttä.

NATOsta kansanäänestys

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa osiossa perussuomalaiset torjuvat Suomen NATO-jäsenyyden. Jos hallitus joskus kuitenkin tekee jäsenyydestä esityksen, täytyy siitä järjestää kansanäänestys.

Perussuomalaiset puoltavat varusmiesarmeijaa ja olisivat valmiita ensi vaalikaudella nostamaan maltillisesti puolustusmäärärahoja. Sotilaalliseen kriisinhallintaan sen sijaan ei pitäisi käyttää suomalaisvaroja.

Kehitysmäärärahoja perussuomalaiset leikkaisivat 200 miljoonalla eurolla.

Maassa maan tavalla

Maahanmuuttopolitiikassaan perussuomalaiset lähtevät siitä, että suomalaisten pitää itse päättää, millä ehdoilla ulkomaalainen voi tulla maahan ja oleskella täällä.

Sellaisen työperäisen maahanmuuton, jossa ei noudateta suomalaisia työehtoja ja lakeja eikä makseta veroja Suomeen, puolue torjuu jyrkästi.

"Maassa maan tavalla", on perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikan kulmakivi. Tällä puolue tarkoittaa Suomen lakien ja kulttuurinormien hyväksymistä ja noudattamista.

Perussuomalaiset vaativat ei-työperäisen - tai työperättömän, kuten vaaliohjelmassa sanotaan - maahanmuuton hillitsemistä ja oleskeluluvan saaneiden sosiaalietuisuuksien leikkaamista.

Kiintiöpakolaisten määrä on puolueen mukaan sopeutettava talouden tilanteeseen: jos julkisia menoja ja palveluja leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava.

Suosittelemme