Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Luvaton poroaita Teno- ja Inarijokivarressa

Avaa Yle-sovelluksessa

Teno- ja Inarijokivarteen on rakennettu poroaitaa yli 200 kilometriä ilman lupaa.

Osa poroaidasta on tehty valtion työllisyystyönä, osa Paliskuntain yhdistyksen teettämänä. Lääninhallitus kehottaa Paliskuntain yhdistystä välittömästi hakemaan lupaa poroaidalle maa-ja metsätalousministeriöstä. Mikäli lupaa ei saada, laiton esteaita on purettava.

Esteaita on rakennettu estämään porojen kulku Norjan ja Suomen välillä. Aidan rakentaminen aloitettiin 1950-luvulla valtion työllisyystöinä - viimeksi aitaa tehtiin viisi vuotta sitten.

Rikosilmoituksia rakentamisesta ja kaatamisesta

Yli kaksimetrinen metallilanka-aita on sekä valtion että yksitystilojen alueella. Aidan haitoista ja rakentantamisesta kanneltiin viime vuonna apulasoikeuskanslerille, joka siirsi asian Lapin läänihallitukseen.

Aidan luvallisuutta on selvitelty myös poliisin voimin, ja rikosilmoituksia on tehty sekä poroidan rakentamisesta että aidan kaatamisesta.

Etsinnöistä huolimatta aidan rakentamislupia ei ole kuitenkaan löytynyt - ei ministeriön eikä Paliskuntain yhdistyksestäkään. Myös se, miten aita on luvattomasti voitu rakentaa, on selvittämättä.

Luvatonta poroaitaa on Tenojoen ja Inarijoen tienvarsiylängöillä yhteensä 220 kilometriä. Paliskuntain yhdistys on nyt hakenut ministeriöltä jälkikäteislupaa esteaidalle.

Purkaminen epätodennäköistä

Maa-ja metsätalousministeriössä aitaa pidetään välttämättömänä, koska se estää norjalaisten ja suomalaisten porojen kulkemisen rajojen yli. Aidan purkaminen ei siis ole todennäköistä.

Valtionalueille lupa järjestynee kivuttomasti, mutta yksityistiloilla voi syntyä ongelmia. Paliskuntain yhdistyksen mukaan Tiehallinnolta ja joiltakin tiloilta suostumus aidalle on kuitenkin jo saatu.

Suosittelemme sinulle