Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

EU:n pakkausohjeista yhteisymmärrys

Avaa Yle-sovelluksessa

Euroopan unionin ympäristöministerit ovat päässeet Luxemburgissa yhteisymmärrykseen unionin pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin muutosehdotusten suuntaviivoista.

Asian valmistelu jatkuu unionin seuraavan puheenjohtajamaan Tanskan johdolla. Myös EU-parlamentti antaa asiasta lausuntonsa ennen kuin päätöksiä tehdään.

Direktiivin mukaan pakkausjätteestä pitäisi hyödyntää vähintään 60 prosenttia ja kierrättää 55 prosenttia. Lisäksi otettaisiin käyttöön vähimmäistavoitteet eri materiaalien kierrätykselle.

Eniten kokouksessa herätti keskustelua muovin kierrätystavoite. Siinä päädyttiin lopulta 22,5 prosentin vähimmäistasoon vuoteen 2008 mennessä.

Suomessa pakkauksista hyödynnettiin 56 prosenttia ja kierrätettiin 45 prosenttia vuonna 1998. Sen sijaan metallipakkauksista kierrätettiin vain 19 prosenttia ja muovipakkauksista 13 prosenttia vuonna 1999.

Suomea kokouksessa edusti ympäristöministeri Jouni Backman. Hän toi puheenvuorossaan esille sen, että Suomen kannalta puupakkausten 15 prosentin kierrätystavoite on ongelmallinen.

Suomen kannan mukaan usein likaisille pakkauksille on vaikea löytää käyttöä raaka-aineena.

Myös päästöjä ja geneettisesti muunneltuja organismeja koskeva kauppa oli kokouksen asialistalla. Kokouksessa päätettiin ns. Cartagenan pöytäkirjan ratifioinnista eli vahvistamisesta yhteisön puolesta. Suomessa ratifiointia valmistellaan ulkoasiainministeriön johdolla.

Cartagenan pöytäkirjan tavoitteena on, että biotekniikalla muunneltuja eläviä organismeja käytetään tavalla, josta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle ja luonnon monimuotoisuudelle. Pöytäkirja koskee käytännössä geneettisesti muunneltujen organismien tuontia ja vientiä.

STT, YLE24

Suosittelemme