Hyppää sisältöön

Perhevapaaoikeuksiin muutoksia?

Adoptiovanhempien ja vammaisen lapsen vanhempien perhevapaaoikeuksiin kaavaillaan muutoksia.

Työministeriön asettaman työryhmän mukaan adoptiovanhemman vanhempainvapaata tulisi pidentää vastaamaan paremmin biologisen vanhemman vapaata.

Erityishoidon tarpeessa olevan vammaisen lapsen vanhemmalle osittaista hoitovapaata esitetään sen kalenterivuoden loppuun, jona lapsi täyttää 18 vuotta.

Myös yksin- ja yhteishuoltajien, sijaisvanhempien, rekisteröidyssä parisuhteessa elävien sekä yrittäjävanhempien asemaa halutaan kohentaa.

Ryhmä ehdottaa selvitettäväksi myös, voidaanko lapsen vanhemman samaa sukupuolta olevalle puolisolle myöntää vanhempainrahaa.

Avioeroperheissä, joissa lapset on määrätty yhteishuoltajuuteen, oikeus olla poissa töistä tilapäisesti lapsen sairauden vuoksi on hoitovapaalain ja TES:in nojalla sillä huoltajalla, jonka luokse lapset on merkitty asuviksi.

Kuitenkin pakottavista perhesyistä, joissa lapsi jäisi kokonaan hoidotta, on myös toisella vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta. Tältä ajalta ei kuitenkaan yleensä makseta palkkaa.

Perhevapaauudistukset saivat kannatusta Työmarkkinajärjestöt ottivat tyytyväisinä vastaan ehdotukset perhevapaajärjestelmien uudistamiseksi. SAK:n mielestä esitykset edistävät työelämän tasa-arvoa sekä perheen ja työn yhteensovittamista. SAK:n mukaan muutokset myös kannustaisivat isiä käyttämään perhevapaita aiempaa enemmän. Myös Elinkeinoelämän keskusliitto piti työryhmän ehdotuksia lähtökohtaisesti kannatettavina mutta muistutti, että perhevapaiden joustavuutta lisättäessä on otettava huomioon myös yrityksen toimintaedellytykset. EK kannatti kuitenkin ehdotuksia vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden lasten vanhempien sekä adoptiovanhempien aseman parantamiseksi. STTK vaati puolestaan selvittämään, miten mahdollistetaan eri taloudessa asuvan vanhemman oikeus jäädä tilapäiselle hoitovapaalle. Lisäksi STTK haluaisi selvityttää mahdollisuudet isille kiintiöityyn pidempään vanhempainvapaajaksoon. YLE24

Suosittelemme sinulle