Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Moni selkäkipupotilas tyytymätön hoitoon

Moni selkäkivuista kärsivä potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon, ilmenee Suomen Selkäliiton selvityksestä.

Avaa Yle-sovelluksessa

Yleis-, terveyskeskus- ja työterveyslääkärin vastaanotolla saamaansa kohteluun oli tyytyväinen vain runsas kolmannes kyselyyn vastanneista.

Potilaiden mielestä parannettavaa oli mm. terveyskeskus- ja työterveyslääkärien asiantuntemuksessa, annettujen ohjeiden selkeydessä ja potilaiden toiveiden kuulemisessa lääkityksen suhteen.

Myös lääkärien asennetta moitittiin vähätteleväksi. Lisäksi oltiin tyytymättömiä siihen, ettei selkäsairautta tutkita kovin helposti, kertoo Selkäliiton toiminnanjohtaja Anitta Raitanen.

Enemmistöllä ei sen sijaan ollut huomautettavaa ortopedien ja erikoislääkärien toimintaan. Kyselyyn vastasi 525 Selkäliiton jäsentä, jotka oli valittu satunnaisesti liiton jäsenrekisteristä.

Jopa 80 prosenttia suomalaisista kokee elämänsä aikana selkäkipua.

Välilevyn pullistuma yleisin selkäsairaus

Selvityksen mukaan yleisin vaiva selkäkivuista kärsivillä on välilevyn pullistuma (39 % vastaajista), toiseksi yleisin iskias (34 %) ja kolmanneksi yleisin krooninen selkäkipu (29 %).

Selkäsairauksien kroonisuudesta kertoo se, että 40 prosentilla vastaajista oli ollut selkäsairaus yli 20 vuotta.

Selkäsairaus johtuu useimmin työstä (36 %). Synnynnäiset ja perinnölliset tekijät selittivät 17 prosenttia sairauksista.

Vain 11 prosenttia kertoi selkäsairautensa parantuneen.

Lähes puolet vastanneista kertoi käyttävänsä lääkkeitä selkäkivun vuoksi säännöllisesti. Potilaalle sopivaa ja riittävän tehokasta lääkettä ei löydetä helposti, sillä yli 60 prosenttia kertoi vaihtaneensa lääkitystä useasti.

Kuopion yliopistollisen sairaalan fysiatrian klinikan ylilääkärin Olavi Airaksisen mukaan tehokas kivunhoito on ensiarvoisen tärkeää kiputilojen kroonistumisen ehkäisyssä sekä työ- ja toimintakyvyn haittojen eliminoimisessa.

-Liikunta on paras ja käyttökelpoisin ennaltaehkäisy ja hoito myös selkäkivussa. Kivuliaana liikkuminen ei tuota toivottua tulosta. Siis ensin kipu hallintaan ja sitten liikkeelle, sanoo Airaksinen.

Suosittelemme