Hyppää sisältöön

Pääroolissa painava käsi

Uutisgrafiikkaa tehdään usein hyvin nopeasti, ja samaa ideaa saatetaan kierrättää uudestaan teemasta kertovissa uutisissa. Talouden syklistä voidaan kertoa vaikkapa käden liikkeellä.

grafiikkaa
Kuva: Leena Luotio / Yle

Talous on laskussa ja kuvan vasemmasta yläosasta tuleva käsi painaa talouden alas katoamaan mustaan pintaan. Kuvalla on kuvitettu talouslamasta kertova juttu tv-uutisiin 16.3.2009. Kyseessä on aika tyypillinen uutisaiheen kuvitus. Kuva rakentuu yksinkertaisesti mustasta ja keltaisesta elementistä sekä kädestä ja tekstistä ”talous”.

Uutisia kuvitetaan taustalle tulevilla pikkukuvilla. Nämä taustakuvat kuuluvat kansainvälisesti melkein kaikkien uutiskanavien visuaaliseen kokonaisuuteen. YLE:llä tätä kuvitustyötä tekee muun infografiikan ohella tv-uutisten grafiikan osasto ja alueuutisiin aluetoimitusten mediatoimittajat.

Kuvituskuva voidaan purkaa osiin useasta eri näkökulmasta. Visuaalisesti kuvanrakentamisen kannalta kuvassa voidaan nähdä vaakasuoran mustan graafisen elementin ja ”talous” tekstin muodostama kulma. Tämä risteys muodostuu kaltevan tekstin seisoessa kuvassa suoralla mustalla pinnalla. Kuvan rakentamisessa horisontaalinen viiva on viivoista yksinkertaisin ja vastaa inhimillisen käsityskuvan mukaan pintaa, jolla ihminen seisoo tai liikkuu. Horisontaaliviiva on siis tasoltaan kantava ja kuvaa lineaarista jatkuvuutta. Tekstin kaltevuus tuo kuvaan diagonaalista liikettä vastapainoksi tälle vakaudelle.

Suomalaisen kuvallisen sommittelun klassikon Unto Pusan mukaan vaakatasoista elementtiä pidetään kylmänä ja sitä kuvastaa musta väri. Pystysuora viiva taas nähdään lämpimänä, ja se voi olla esimerkiksi punainen. Diagonaalinen muoto on siirtymä näiden tilojen välillä. Kuvassa elementtien psykologista luonnetta on tuettu ominaisilla väreillä, kylmällä mustalla ja lämpimällä keltaisella, joka on vinolle viivalle ominainen melko lämmin väri. Keltainen on myös median teknisten vaatimusten takia hieman murrettu.

Vinoviivalla on suuri pinnassa pysymisen luonne ja jännitys. Myös aiheen painava sormi saa tukea viivan kaltevuudesta: tätä staattiseen mustaan horisontaaliseen elementtiin painuvaa vinoa tekstiä täytyy painaa raskaasti, jotta se liikkuu syvemmälle. Kuva-alan ulkopuolella on jotain painavaa ja suurta.

Käsi ja talous muodostavat kulman, joka aukeaa kuva-alan oikeaan yläreunaan. Kulma osoittaa tulevaisuuteen ja etenemiseen jättäen talouden kehityksen avoimeksi. Kulman ollessa näin tylppä sen jännitys vähenee ja halu vallata avautuva pinta kasvaa valtavasti. Visuaalinen viesti voidaan nähdä uutisaiheeseen latautuneen odotuksen ja jopa turhautuneen sivustaseuraamisen tunteen ilmaisuna.

Abstraktin taiteen edelläkävijän Wassily Kandinskyn mukaan kulmaviivojen ja värien välillä on selvä yhteys. Hänen mukaansa suora kulma on kaikkein intensiivisin ja punainen. Kulman ollessa 30° tai 60° sen väri on taas keltainen. Kuvassa sormen voidaan nähdä osoittavan pistettä, joka on talouden muodostaman viivan ja mustan horisontaaliviivan välinen terävä kulma ja siis luonnollisesti lämpimän keltainen. Keltaisen ja mustan välillä on myös voimakas kontrastinen huomioarvo, jolla kuvastetaan talouslaman yllättävää syvenemistä. Samaan tapaan kuin arkkitehtuurissa, myös kuvassa viivojen risteyskohtaan muodostuu piste. Tässä pisteen muodostavat osoittavan käden linja sekä tekstin ja mustan elementin leikkaus. Värit ja kuva-aihe tukevat tämän pisteen ja ajankohdan merkitystä.

Uutiskuvia kierrätetään usein sen takia, että uutiset vaativat kuvittamista hyvin nopeasti, koska ne ovat useimmiten tiedossa vain vähän aikaa ennen lähetystä. Lisäksi monet aiheet toistuvat päivittäin. Näin ollen tavoitteena on saada jutuille jatkuvuutta ja luoda toistuvaan juttusarjaan yhteneväisyyttä. Mikäli tätä kuvitusta käytetään uudestaan, voi käsi painaa taloutta syvemmälle tai nostaa sen uuteen nousuun. Näkökulmasta riippuen asia voi olla omissa käsissä tai korkeammassa kädessä. Esimerkiksi feministisestä perinteestä käsin kuvaa tulkitseva voi kiinnittää huomiota siihen, että käsi on miehen käsi.

Kuvassa horisontaalista mustaa peruselementtiä ei ole katkaistu kummastakaan päästä, vaan se saa jatkua vapaasti. Käsi ja teksti muodostavat pisteen tässä ajassa. Kuvan kerronnallisesta jatkumosta on nostettu esiin hetki. Taloustilanne on tällä hetkellä käden osoittama.

Suosittelemme sinulle