Hyppää sisältöön

Presidentit Medvedev ja Halonen keskustelivat kaasuputkihankkeesta

Helsingissä tavanneet Suomen ja Venäjän presidentit ovat keskustelleet muun muassa venäläis-saksalaisesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkihankkeesta. Presidentti Dmitri Medvedev kiitteli keskustelujen rakentavaa ilmapiiriä. Venäjä aikoo esittää uutta energia-alan yhteistyötä koskevaa peruskirjaa yhteistyökumppaneilleen.

Kuva: YLE

Presidentti Tarja Halonen korosti, että suomalaisille kaasuputkikysymyksessä tärkeitä ovat ympäristövaikutukset.

- Kyllä kaasuputkiasia oli aikataulun osalta esillä. Suomalaisille kaasuputkiasia on nimenomaan ekologinen kysymys. Jos putki voidaan rakentaa ekologisesti turvallisesti, niin se meidän mielestämme on silloin hyvä ratkaisu. Tämä selvitystyö on vielä kesken, Halonen sanoi.

Halonen uskoi, että aikataulukysymys täsmentyy siihen mennessä, kun Suomen ja Venäjän pääministerit tapaavat kesäkuun alussa.

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev kiitteli keskustelujen Nord Stream -hankkeesta sujuneen rakentavassa hengessä. Medvedev sanoi Nord Stream -hankkeen parantavan Euroopan energiaturvallisuutta, koska se on uusi kauttakulkureitti energiakuljetuksille. Medvedev lupasi, että kaikki ympäristökysymykset otetaan huomioon hankkeessa.

- Tiedämme, että hanke herättää erilaisia tunteita mutta olemme varmoja, että se on tärkeä ja hyödyllinen monille maille, Medvedev sanoi.

Venäjä on toivonut Suomelta tukea hankkeelle. Hanke on herättänyt vastustusta muun muassa Baltian maissa, jotka kaasuputki valmistuessaan kiertäisi.

Venäjä haluaa neuvotella energiaturvallisuudesta

Ukrainan ja Venäjän kaasukiista vuoden alussa herätti jälleen huolta venäläisten maakaasuntoimitusten varmuudesta. Medvedevin mukaan maakaasun kauttakuljetuksia pitää kehittää kahdella tasolla: ensinnäkin käytännöllisellä tasolla pitää tehdä yhteistyötä uusien kuljetusreittien kehittämisessä. Lisäksi energian kauttakuljetusten lainsäädännöllistä pohjaa pitää myös kehittää.

- Vuoden alun kauttakuljetuskriisi todisti tämän, Medvedev sanoi viitaten Ukrainan kanssa käytyyn kiistaan, joka alkuvuonna johti Ukrainan kautta kulkevien kaasuntoimitusten katkeamiseen.

Venäjä aikoo esittää kehittyneiden teollisuusmaiden G8-ryhmälle, suurten talouksien G20-ryhmälle, IVY-valtioille ja lähinaapureille Suomi mukaan lukien perusasiakirjan, joka sisältää ehdotuksia energia-alan yhteistyön kehittämisestä muun muassa kauttakuljetuksissa.

- Venäjä on moneen kertaan nostanut esiin energiaturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ei ole ratkaistu muun muassa EU:n energiaperuskirjassa ja muissa kansainvälisissä sopimuksissa. Me emme ole ratifioineet näitä asiakirjoja, eivätkä niissä tehdyt päätökset sido meitä. Tulemme esittämään omat näkemyksemme siitä, miten turvattaisiin sekä energian tuottajien, kauttakuljetusmaiden että kuluttajamaiden intressien tasapaino, Medvedev sanoi.

Medvedev toivoi, että neuvottelut EU:n ja muiden yhteistyökumppanien kanssa voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian.

Medvedev myönsi rajan ongelmat

Medvedeviltä kysyttiin myös, miksi Venäjän kanssa tehdyt sopimukset usein jäävät Venäjän viranomaisilta noudattamatta ja onko presidentin ja ministeriöiden välillä tiedonkulun pullonkauloja.

- Kysymys oli varsin yleisellä tasolla. Jos saisin esimerkkejä siitä, mitä asioita ei ole tehty ja mitä sopimuksia ei ole pidetty, voisin ryhtyä toimiin ja rangaista vastuussa olevia ihmisiä esimerkiksi erottamalla heidät, Medvedev sanoi mutta vakuutti saman tien olevansa tyytyväinen hallitukseensa.

Julkisuudessa on paljon spekuloitu, sillä kumpi Venäjällä on vahvempi - pääministeri Vladimir Putin vai hänen seuraajakseen valitsemansa presidentti Medvedev.

Presidentti Halonen mainitsi pitkään esillä olleista asioista Suomen ja Venäjän välisen rajan tukkoisuuden.

- Tänään viimeksi keskusteltiin, mitä voitaisiin tehdä, jotta raja toimisi tehokkaammin ja nopeammin, presidentti Halonen sanoi. Halonen sanoi hänellä olevan vielä taskussa iltaa varten pari juttua, joista keskustellaan.

- Itsekin kymmenen vuotta sitten ylitin Venäjän ja Suomen välisen rajan tavallisena kansalaisena, eikä se ollut helppo ja miellyttävä asia, sillä se vei paljon aikaa, Medvedev myönsi ja sanoi, että haasteisiin pitää etsiä ratkaisuja.

Medvedev kutsui Halosen Venäjälle

Presidentit puhuivat tänään myös taloudesta ja ympäristönsuojelusta ja jonkin verran myös turvallisuuspolitiikasta.

Tarja Halonen kertoi olevansa tyytyväinen päivän keskustelujen ilmapiiriin ja siihen ripeyteen, joilla asioitaan päästiin käsiksi. Medvedev toivoi, että Suomen ja Venäjän välinen kauppavaihto säilyisi korkealla tasolla talouskriisistä huolimatta.

Medvedev kiinnitti huomiota siihen, että Suomen ja Venäjän kauppavaihto on 22 miljardia ja dollaria. Venäjän presidentin mukaan tavoitteena on säilyttää tämä positiivinen tilanne huolimatta talouskriisistä.

Medvedev mainitsi myös puheenaiheista maiden välisen matkustamisen helpottamisen, energiahankkeet ja ympäristöasiat.

- Luonnollisesti keskusteluissa nousivat esiin ympäristöasiat, kun molemmat maat sijaitsevat Itämeren rannikolla ja Itämeri on yhteinen aarteemme, Medvedev sanoi.

Medvedev kutsui presidentti Tarja Halosen Venäjälle. Halonen otti kutsun vastaan.

Suosittelemme sinulle