Hyppää sisältöön

Pula henkilökunnasta ei saa olla syy potilaan sitomiseen

Potilaan itsemäärämisoikeuden rajoittamisen pitää olla selvät perusteet eikä potilaan sitomisen syynä koskaan saa olla pula henkilökunnasta. Näin katsoo Terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta Etene torstaina antamassaan lausunnossa.

Neuvottelukunnan mielestä Suomeen tarvittaisiin erillislaki, jossa määriteltäisiin, miten itsemääräämisoikeutta on lupa rajoittaa. Kannanotto koskee myös sosiaalihuollon asiakkaita.

Rajoitustoimia ovat esimerkiksi sitominen, liikkumisrajoitukset tai omaisuuden haltuunotto.

Etenen näkemyksen mukaan rajoitusten tarkoituksena on oltava joko potilaan turvallisuus tai hoito. Vain poikkeustilanteissa syynä voi olla hätävarjelu.

- Jos itsemääräämisoikeutta rajoitetaan, on ihmisarvoa kunnioitettava ja potilasta tai läheistä on kuultava. Suoja- ja rajoitustoimista vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, eikä rajoitustoimia saa perustella liian vähäisellä henkilöstöllä, neuvottelukunta vaatii.

Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa on oltava suunnitelmat siitä, milloin ja miten potilaiden itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ja kuka siitä vastaa.

Etene nostaa esiin terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviin eettisiin kysymyksiin. Se voi myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja ja suosituksia terveydenhuollon eettisistä kysymyksistä.

Suosittelemme sinulle