Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Apulaisoikeuskansleri ojensi Lahden lastensuojelua

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on antanut Lahden lastensuojelulle lainvastaisesta menettelystä huomautuksen. Jupakka juontaa juurensa vuodelle 2009, jolloin lastensuojelu antoi lapsen kiireelliseen huostaanottoon liittyen väärän valitusosoitteen kahteen kertaan.

Grand-kiinteistö
Lahden lastensuojelun päämaja on nykyisin ex-hotellissa kaupungin keskustassa. Kuva: YLE / Lahti
Avaa Yle-sovelluksessa

Kaupungin lastensuojelun viranhaltija oli antanut vuoden 2009 aikana kaksi päätöstä, joiden valitusosoituksessa muutoksenhakuviranomaiseksi oli virheellisesti ilmoitettu Lahden sosiaali- ja terveyslautakunta ja valitusajaksi 14 vuorokautta.

Lain mukaan oikea muutoksenhakupaikka olisi ollut Kouvolan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää tiedoksiannosta.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kiinnitti lisäksi huomiota toisen päätöksen asianmukaiseen perustelemiseen. Hänen mielestään päätöksen asianmukainen perusteleminen olisi edellyttänyt kaikkien sovellettujen säännösten mainitsemista.

Apulaisoikeuskanslerille Lahden lastensuojelun virheellisestä toiminnasta kanteli huostaanotetun lapsen huoltaja asianajajansa välityksellä.

Tapaukset olivat sattuneet jo vuoden 2009 aikana ja niitä olivat setvineet myös Lahden sosiaalipalvelujen päällikkö ja hyvinvointijohtaja.

Selvityksen mukaan virheellinen valitusosoitus oli annettu kiireellisen huostaanoton tapahduttua 25.3.2009.

Edelleen sama viranhaltija oli tehnyt 31.8.2009 päätöksen rajoittaa huoltajan yhteydenpitoa lapseen. Myös tähän päätöksen valitusosoitus oli merkitty väärään paikkaan.

Apulaisoikeuskansleri antoi Lahden lastensuojeluviranomaisille huomautuksen.

Suosittelemme