Hyppää sisältöön

Perussuomalaiset kopioi ilmasto-ohjelmansa Metalliliitolta

Perussuomalaisten viikko sitten esittelemä ilmastopoliittinen vaihtoehto, niin sanottu Soinin malli, on lähes täydellinen kopio Metalliliiton vuosi sitten eduskunnalle jättämästä hallituksen tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevasta lausunnosta.

Puheenjohtaja Timo Soini (ps.) aloitti tiedotustilaisuutensa perussuomalaisten ilmastopoliittisesta vaihtoehdosta viikko sitten perjantaina näin:

-Tervetuloa tähän tilaisuuteen. Ja pari alkusanaa ennen kuin lähden käymään läpi tätä mallia. Kun on vähän ajateltu, että mitä se Soini siellä EU:ssa ja Euroopassa tekee - Brysselissä ja Strasbourgissa - niin mä olen nyt puolitoista vuotta tehnyt tätä.

Eli takana oli puolentoista vuoden urakka ja tuloksena muun muassa seuraavaa:

"Nykyinen ilmasto- ja energiapolitiikka perustuu YK:n ilmastopaneelin IPCC:n esittämin tutkimusväitteisiin. Edelleen näihin kiistanalaisiin tutkimustuloksiin vedoten jatketaan väärää politiikkaa, siitä huolimatta, että on paljastunut IPCC:n tietoisesti manipuloineen monia tutkimustuloksiaan."

Vuosi sitten eduskunnalle jätetyssä Metalliliiton lausunnossa asia muotoiltiin näin:

"Valtioneuvoston ilmasto ja energiapolitiikka pohjautuu hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n esittämiin tutkimuksiin ja väitteisiin. Nyt on paljastunut, että IPCC on tietoisesti manipuloinut monia tutkimustuloksiaan."

Eli ainakin lähtökohta ilmastopolittisille johtopäätöksille on Metallin lausunnossa ja Soinin mallissa sama.

Kun sitten vertaillaan toimenpide-ehdotuksia, alkavat tekstit olla yksi yhteen. Tässä pari poimintaa.

Soini: "Suomi ilmoittaa EU:lle ja YK:lle ottavansa yksipuolisen aikalisän ilmastopolitiikassa. Aikalisällä (...) neuvotellaan siitä, että päästötavoitteiden laskentapohjaksi otetaan ominaispäästöjärjestelmä ja luovutaan niin kutsutusta prosenttimääräisestä tavoitteista."

Metalliliitto: "Suomi esittää EU:lle ja YK:lle, että päästötavoitteiden laskentapohjaksi otetaan ominaispäästöjärjestelmä ja luovutaan nykyisestä niin sanotusta prosenttimääräisestä tavoitteista."

Näin - kielioppivirheineen kaikkineen.

Metallin lausunto ja Soinin malli etenevät loppuun saakka käsi kädessä: molemmissa vaaditaan perumaan päätökset syöttötariffeista ja wind-fall-verosta, esitetään neuvotteluja ominaispäästöjärjestelmään perustuvasta Kioto 3 -järjestelmästä, vaaditaan edistämään päästöttömän raide- ja vesiliikenteen toimintaedellytyksiä, aloittamalla valmistelut Järvi-Suomen kanavoimiseksi yhdessä VR:n kanssa - ja niin edelleen.

Lausunto ja malli ovat kuin samasta puusta. Ja miksi eivät olisi. Metallin lausunnon laati viime talvena liiton silloinen projektityöntekijä Matti Putkonen - nykyinen vaalityömies Perussuomalaisten puoluetoimistossa.

Suosittelemme sinulle