Hyppää sisältöön

Pilvipalvelujen tietosuoja ei aina vedenpitävää

Yhä suurempi osa kuluttajien ja yritysten tietotekniikkapalveluista tuotetaan niin sanottuina pilvipalveluina. Suomessa osa yrityksistä on ostanut muun muassa sähköpostijärjestelmän tai vaikkapa markkinoinnin tietojärjestelmän käyttöönsä pilvipalvelun tarjoajilta. Tietosuojan kannalta pilvipalvelut ovat kuitenkin haasteellisia.

Tietotekniikka-alan kuumimpiin puheenaiheisiin kuuluvilla pilvipalveluilla tarkoitetaan karkeasti yksinkertaistaen monia Internetin kautta käytettäviä palveluja. Tunnetuimpia pilvipalveluja ovat muun muassa hakukoneet.

Pilvipalvelun etuna on se, että käyttäjä ei tarvitse koneeseensa monimutkaisia ohjelmia tai suurta tehoa, kun varsinainen toiminto tapahtuu suurtuotannon edut hyödyntäen tietokonekeskuksen uumenissa. Yksinkertaisimmillaan pelkkä selainohjelma riittää.

Yrityksiä ja osin myös julkishallintoa pilvipalveluissa houkuttaa mahdollisuus säästöihin. Omaa konesalia ei tarvita ja myös ohjelmistolisensseihin liittyvät huolet vähenevät. Ongelmana on tietoturva.

- On ihan selvää, ettei ainakaan kaikkia julkisen hallinnon hallussa olevia tietoja ei pystytä vallitsevassa tilanteessa pilvipalveluihin siirtämään, sanoo tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio.

Arkaluonteiset tiedot pilvipalveluissa arveluttavat

Musiikin kuuntelu älykännykällä monikansallisen yrityksen pilvipalvelusta tuskin uhkaa ketään, mutta esimerkiksi terveystietojen käsittely tai patenttisuojaa vailla olevien tuotekehitysideoihin tallentaminen kaukomailta operoitavaan pilvisovellukseen olisi arveluttavaa.

- Jokaisen kannattaisi tykönään miettiä, että antaako omat arkaluonteiset tiedot jonkun sellaisen tahon haltuun josta ei välttämättä tiedä tuon taivaallista, kehottaa Aarnio.

Tietotekniikkayhtiöissä luotetaan pilvimallilla tuotettujen palvelujen suosion kasvuun. Maailmalaajuisesti jopa neljännes IT- markkinan kokonaisarvosta odotetaan saatavan pilvipalveluista vielä tämän vuosikymmenen aikana.

- Kyllä me odotamme kaksinumeroisia lukuja pilvipalveluista, ja että ne ovat seuraavan viiden vuoden aika joitakin kymmeniä prosentteja liikevaihdosta, arvioi tietotekniikkayhtiö Tiedon kehittämisjohtaja Ilkka Korkiakoski.

Hän uskoo, että markkinat jakautuvat.

- Sekä globaaleihin palveluntarjoajiin, tyypillisesti Google, Apple, Microsoft, Amazon, ja sitten alueellisiin palveluntarjoajiin, jotka pystyvät räätälöimään pilvipalveluja ja myöskin huolehtimaan siitä että tietoturvatekijät, jotka tulevat monesti lainsäädännöstä, pystytään ottamaan huomioon kun palvelua tuotetaan tietyn maan sisältä.

Pilvi voi parantaa palvelua

Yrityksen tai kuluttajan kannalta pilvipalvelut voivat parhaimmillaan merkitä muun muassa sitä, että omia päätelaitetta tarvitsee vaihtaa tehokkaampiin aiempaan harvemmin. Keskeinen etu on mitoitettavuus – tehoa voi helposti ostaa lisää.

Vanhemman polven tietotekniikkakäyttäjät voivat nähdä pilvipalveluissa myös paluuta vanhaan – keskuskoneiden ja päätteiden aikaan. Ammattilaiset korostavat parempaa vikasietoisuutta ja puhuvat kokonaisvaltaisesta palvelusta.

- Vastuu on selkeästi siirtynyt palvelun tuottajalle, joka vastaa siitä että laiteet, ohjelmistot, ja integrointi palvelujen operointi toimivat yhteen ja asiakas saa kokonaispalvelua, sanoo Korkiakoski.

Suosittelemme sinulle