Hyppää sisältöön

Kaikki kunnat eivät noudata lakia et-opetuksessa

Osa kunnista vaatii vanhempia anomaan lapselleen vapautusta uskonnonopetuksesta, vaikka uskonnottomat lapset pitäisi sijoittaa suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen, kertoo et-opetus.fi. Ainakin parissakymmenessä kunnassa toimittiin edelleen lain vastaisesti, vaikka perusopetuslaki muuttui jo vuonna 2003.

Uskonnoton tai toiseen uskontokuntaan kuuluva lapsi voi opiskella enemmistön uskontoa ainoastaan vanhempien erillisellä ilmoituksella. Kuntien on myös järjestettävä elämänkatsomustiedon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja lapsia on vähintään kolme.

Et-opetus.fi selvitti kouluunilmoittautumisen lomakkeita ja käytäntöjä eri kunnissa tämän vuoden keväällä ja huomasi, että kaikki kunnat eivät kahdeksan vuodenkaan jälkeen noudattaneet lakia. Vanhemmille oli muun muassa kerrottu, että elämänkatsomustiedon valinta oli sitova koko peruskoulun ajan, vaikka perustuslaki takaa kaikille uskonnon ja omantunnon vapauden.

Erillisen vapautusanomuksen lisäksi puutteita oli myös lomakkeiden sisällössä. Monissa lomakkeissa puhuttiin siiviilirekisteriin kuulumisesta. Jokainen suomalainen kuluu väestörekisteriin, ei siviilirekisteriin, mutta vain osa johonkin uskontokuntaan.

Et-opetus.fi ihmettelee, etteivät aluehallintovirastot valvo lain noudattamista kunnissa oma-aloitteisesti. Myös opetushallitus luottaa siihen, että vuosia sitten annettu ohjeistus riittää. Et-opetus.fi sivustoa pitää yllä vakaumusten tasa-arvo VATA ry.

Suosittelemme sinulle