Hyppää sisältöön

Päivi Räsänen: Abortti-, avioliitto- ja adoptiolait lähtökohta kristillisten hallitustyölle

Uusi sisäministeri, kristillisdemoraattien Päivi Räsänen on tyytyväinen hallitusohjelmaan lisättyyn kirjaukseen aborttilain tarkistamisesta. Aamu-tv:n haastattelussa hän lisäksi kiittelee hallituskumppaneitaan sopimuksesta, jonka mukaan samaa sukupuolta olevien parien avioliiton solmimisedellytyksiä tai adoptiolakia ei tämän hallituksen aikana muuteta.

Päivi Räsänen Aamu-tv:n vieraana 1. heinäkuuta 2011.
Uusi sisäministeri, Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen perusteli Aamu-televisiossa näkemyksiään abortista, sukupuolineutraalista avioliitosta ja maahanmuutosta.

Päivi Räsänen ilmaisi hiljattain tyytyväisyytensä siihen, että hallitusohjelmaan kirjattiin kohta raskauden keskeytysten viikkorajan tarkastamisesta. Hallitusriveistä kuului kuitenkin heti soraääniä, kun muun muassa Vihreiden Pekka Haavisto ja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson sanoivat, ettei aborttikysymystä tulisi politisoida.

Räsänen ei halua vielä spekuloida, kuinka suuri tappio lain muuttamatta jättäminen olisi hänelle. Sen sijaan hän pitää merkittävänä jo sitä, että asiaa pohditaan ja herätetään kansalaiskeskustelua.

- Uskon että kun kansalaiskeskustelu näistä kysymyksistä herää, niin huomataan, että meillä on aika takapajuinen lainsäädäntö tässä suhteessa. Ja totta kai yritän osaltani vaikuttaa siihen, että tämän hallituskauden aikana saataisiin parannuksia lainsäädäntöön.

Räsänen toivoisi, että lakimuutoksella voitaisiin vaikuttaa myös siihen, että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus kieltäytyä tekemästä aborttia vakaumukseensa vedoten.

- Lähes kaikissa Länsi-Euroopan maissa, Suomea ja Ruotsia lukuunottamatta, tällainen lainsäädäntö on voimassa. Eli jos lääkäri näkee, että abortin tekeminen on lapsen elämän lopettamista, niin silloin häntä ei mielestäni pitäisi pakottaa sitä tekemään.

Ei muutoksia avioliitto- tai adoptio-oikeuksiin

Toinen Räsäseen ja hallitusohjelmaan liittyvä teema on kysymys sukupuolineutraalista avioliittolaista. Räsänen on kiitellyt hallituskumppaneitaan suvaitsevaisuudesta, kun hallitusohjelmaan ei kirjattu aietta avioliittolain uudistuksesta. Seksuaalivähemmistöt ovat kuitenkin jo ehtineet ihmetellä suvaitsevaisuus-sanan käyttöä, kun heidän mielestään Räsäsen asenne on mieluummin epäsuvaitsevainen. Räsäsen mukaan kyse on toisen vakaumuksen suvaitsemisesta.

- Tämä hallitus koostuu puolueista, joilla on erilaisia näkemyksiä tämän kysymyksen suhteen. Ja siellä todettiin, että pitää suvaita toisten vakaumusta. Sen vuoksi päädyttiin siihen, että asioita, joissa on jyrkkiä ristiriitoja ja mielipide-eroja, ei yksinkertaisesti viedä tällä hallituskaudella eteenpäin.

Räsäsen mielestä tilanne ei ole kuitenkaan verrattavissa aborttikysymykseen, jossa on myös hyvin jyrkkiä erimielisyyksiä muun muassa Kristillisdemokraattien ja Vihreiden välillä.

- Jos itse olisin saanut päättää, niin aborttikysymyksessä oli paljon pidemmälle menevät kirjaukset. Mutta nämä kirjaukset, jotka sinne kirjoitettiin, yhdistävät kaikkia puolueita. Ainakin kaikkia niitä neuvottelijoita, jotka säätytalolla olivat neuvottelemassa.

Räsäsen mukaan säätytalolla sovitut kohdat ovat hyvä lähtökohta hallitustyölle.

- Siellä sovittiin, että avioliiton solmimisedellytyksiä ei tämän hallituksen aikana muuteta. Ei myöskään adoptiolakia samaa sukupuolta oleville pareille. Se on itseasiassa lähtökohta Kristillisdemokraattien työskentelylle tässä hallituksessa.

Suosittelemme sinulle