Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Tutkimus: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö vähenemässä

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vähenemässä Suomessa, selviää Åbo Akademin psykologian laitoksella tehdystä tutkimuksesta. Kyselytutkimukseen osallistuneet 18–23-vuotiaat olivat kokeneet lapsena vähemmän hyväksikäyttöä kuin kaikki vanhemmat ikäryhmät.

Avaa Yle-sovelluksessa

18–23-vuotiaista vastaajista 2,5 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista hyväksikäyttöä, kun taas vanhemmista ikäryhmistä 3,7 - 5,1 prosenttia.

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että naiset olivat lapsena kokeneet enemmän seksuaalista hyväksikäyttöä kuin miehet.

Professori Pekka Santtila Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitokselta arvelee, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhutaan nykyään yhä avoimemmin, mikä saattaa vaikuttaa sen vähenemiseen.

- Seksuaalisen hyväksikäytön vahingollisuus tiedostetaan yhä paremmin, ja tekijöiden kiinnijäämisen pelko on aiempaa suurempi.

Santtila arvelee, että nuoret vastaajat ovat ehtineet käsitellä mielessään kokemuksia seksuaalisesta hyväksikäytöstä samoin kuin vanhemmatkin vastaajat, eikä hän usko iällä tästä näkökulmasta olevan suurta vaikutusta kyselyn tuloksiin.

- Toki se on aina otettava huomioon, mutta pikemminkin voisi ajatella asian olevan niin, että nuoremmat puhuvat seksuaalisesta hyväksikäytöstä avoimemmin.

Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ilmoitettujen tapausten määrä on kuitenkin lisääntynyt. Santtila uskoo, ettei se ole ristiriidassa tutkimuksen tulosten kanssa.

- Siihenkin liittynee se, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhutaan enemmän.

Biologisten vanhempien vaikutus suuri

Tutkimuksen mukaan hyväksikäytön riskiä lisää se, jos asuu ilman biologista äitiä tai isää. Santtilan mukaan biologisen isän puuttuminen yli kaksinkertaisti riskin joutua hyväksikäytetyksi.

- Aikaisempien tutkimusten perusteella isäpuolen riski syyllistyä seksuaaliseen hyväksikäyttöön on viisinkertainen ja biologisen isän hoivalla on lapselle suojaava vaikutus.

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet vastaajat olivat kokeneet muita lapsia useammin muutakin kaltoinkohtelua.

- Seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole useinkaan muusta fyysisestä pahoinpitelystä irrallinen ilmiö, Santtila sanoo.

Kyselytutkimukseen osallistui 4 561 suomalaismiestä ja 8 361 suomalaisnaista. Vastaajat olivat keskimäärin 29-vuotiaita. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006. Se on hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisessä tiedelehdessä Child Abuse and Neglect.

Santtilan mukaan myös vuonna 2008 julkaistu Lastensuojelun keskusliiton tutkimus lasten ja nuorten väkivaltakokemuksista antaa viitteitä siitä, että seksuaalinen hyväksikäyttö on vähenemässä.

Suosittelemme