Hyppää sisältöön

Tervan tie sai oman karttaesitteen

Kuhmosta Ouluun ulottuvalle Tervan tielle on valmistunut karttaesite. Matkailutien statuksen reitti sai vuonna 2008 ja Tervan tien kyltit asetettiin tien varteen vuonna 2009.

Tervan tien rekisteröity tavaramerkki (vas.) ja matkailutien opastemerkki (oik.)

Tervan tiestä on valmistunut karttaesite. Esitteessä kerrotaan paikkakuntakohtaisesti tervahistoriasta ja käyntikohteista sekä annetaan tietoa matkailupalveluista. Esite löytyy myös internetistä. Tervan tie Kuhmosta Ouluun on uusin Suomen virallisista matkailuteistä. Matkailutien statuksen reitti sai vuonna 2008.

Uuden esitteen tavoitteena on tutustuttaa kiertomatkailusta kiinnostuneet kotimaiset ja ulkomaiset yksittäismatkailijat, perheet ja ryhmät tutustumaan tervahistoriaan sekä muuhun perinneohjelma- ja kulttuuritarjontaan Tervan tien matkailutiellä.

Tervan tien kehittämiskokonaisuuteen kuuluu myös maisematarkastelu ja maiseman kehittämissuositukset, joita ovat laatineet Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat. Tämä työ on aloitettu Pohjois-Pohjanmaalta kohdistuen Ouluun, Muhokselle ja Utajärvelle.

Ikivanha reitti

Tervan tie Kuhmosta Ouluun on uusin Suomen virallisista matkailuteistä. Matkailutien statuksen reitti sai vuonna 2008 ja sen Tervan tien kyltit asetettiin tien varteen vuonna 2009. Matka Kuhmosta Ouluun on ikivanha reitti, jota kuljettiin ennen Oulujoen vesistöreittiä pitkin. Tervan kuljetus tällä reitillä saavutti huippunsa vuosina 1840-1910

Tervan tien matkailutien statuksen hakijana ja sen ylläpitäjänä toimii Valtatie 22-yhdistys ry, jonka jäseninä ovat reitin varren kunnat, maakunnat ja muun muassa kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt.

Suomen matkailutiet

Suomessa on Tervan tien lisäksi kahdeksan muuta virallista matkailutietä: Kuninkaantie, Saariston Rengastie, Taikayöntie, Hämeen härkätie, Via Karelia, Vihreän kullan kulttuuritie, Sininen tie ja Revontultentie. Matkailutien statuksen myöntää Tiehallinto.

Matkailutie on tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. Tämän lisäksi sillä on erityinen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja alueen kilpailukykyä tukeva merkitys.

Suosittelemme sinulle