Hyppää sisältöön

Kurdien ja turkkilaisten vihanpito kärjistyi Lappeenrannassa

Väestöliiton monikulttuurisuusasioiden päällikkö peräänkuuluttaa Lappeenrannan selkkauksen huolellista jälkihoitoa.

Kuva: YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannassa kahden turkkilaisen kebab-pizzeriayrittäjän keskinäinen välienselvittely johti torstain vastaisena yönä suureen joukkotappeluun. Välikohtaus keräsi Lappeenrantaan kurdeja eri puolilta Suomea.

Väestöliiton monikulttuurisuusasioiden päällikkö Anne Alitolppa-Niitamo korostaa Lappeenrannan välikohtauksen pikaista selvittämistä. Torstain vastaisen yön joukkotappelu keräsi Turkin kurdeja Lappeenrantaan eri puolilta Suomea. Osittain tapahtuman taustalla saattoivat olla myös kurdien ja turkkilaisten historialliset kaunat.

- Usein maahanmuuttajaväestön kohdalla epätasa-arvoisista valtioista tulevat siirtävät kotimaidensa asetelmat ja jännitteet usein uusiin kotimaihinsa, Alitolppa-Niitamo sanoo.

Hänen mukaansa tapahtunutta pitäisi nopeasti selvittää asianmukaisesti Lappeenrannassa. Hän korostaa myös ennaltaehkäisyä, jotta vastaavilta tapahtumilta vältyttäisiin.

- Neuvottelu- ja sovitteluyhteyden saaminen olisi nyt paikallaan näiden etnisten ryhmien välillä. Se on erityisesti heidän edukseen, että asia käydään puolueettoman tahon kanssa läpi, Alitolppa-Niitamo sanoo.

Ongelmien inhimilliset piirteet esille

Viimeisen vuoden aikana maahanmuuttokriittinen keskustelu on nostanut toistuvasti päätään. Asiaan on liittynyt myös enenevissä määrin populistisia piirteitä. Alitolppa-Niitamon mukaan tämä korostaa Lappeenrannan väilkohtauksen huolellista selvittämistä.

- Maahamuuttajien olot, jännitteet ja pelot olisi nyt hyvä tuoda esille. Nyt täytyisi välttyä sellaisen käsityksen välittämiseltä, että tämä olisi luonteenpiirre tai ominaisuus muualta muuttavissa ihmisissä. Näille löytyy aina hyvinkin yleisinhimillinen selitys, joka heijastelee monesti pelkoja ja epävarmuuksia omaan asemaan yhteisössä.

Alitolppa-Niitamon mukaan poliisi on asian jatkokäsittelyssä edesauttajan roolissa, mutta jatkossa asian sovittelun voisi ottaa myös ulkopuolinen taho. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi kuntien maahanmuuttotyötä tekevät ihmiset sekä ulkomaalaistaustaisten silmissä arvostusta nauttivat tahot, kuten esimerkiksi moskeijat tai omat yhteisöt.

- Viranomaisten tehtävänä olisi ottaa nyt tilanteesta koppi, jotta asia etenisi suotuisaan suuntaan.

Alitolppa-Niitamon mielestä tapauksessa korostuu hienovaraisuus.

- Leimaamista pitäisi välttää viimeiseen asti. Nyt otsikoissa on olemassa leimaamisen vaara. Silti uutisointi ja asioiden esiin tuominen on tärkeää kuitenkin niin, että asioiden taustoittaminen pidetään esillä, Alitolppa-Niitamo sanoo.

Kahakka keskellä kaupunkia

Toistakymmentä kurdimiestä saapui neljän aikaan aamuyöllä Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan kebab-pizzerian liepeille. Kebab-pizzerian yrittäjä ja työntekijät olivat juuri poistuneet ravintolasta.

Miesten kohtaaminen yltyi tappeluksi, jossa 12 henkilöä sai eriasteisia vammoja. Kaksi loukkaantui vakavasti. Toisella vakavasti loukkaantuneella on kallovamma, kebab-pizzerian yrittäjä sai haavan vartaloonsa.

Suosittelemme sinulle