Hyppää sisältöön

Maailman vesipäivä aloittaa jätevesiviikon

Maanantaina vietetään maailman jätevesipäivää, joka aloittaa samalla jätevesiviikon. Maailman vesipäivällä muistutetaan, että yli miljardi ihmistä kärsii puutetta puhtaasta juomavedestä.

Maailman elintarvikeviraston arvion mukaan 1,8 miljardia ihmistä asuu kuivuusalueilla vuonna 2025. Samalla maailman väestöstä kaksi kolmannesta kärsii ajoittain veden puutteesta.

Kilpailu vedestä on kiristymässä. Esimerkiksi joet, järvet ja pohjavesialueet ulottuvat monesti useamman valtion alueelle. Erimielisyydet vesivarojen käytöstä ovat yhä useammin levottomuuksien lähde.

Juomavedessä on myös paljon taloudellista potentiaalia. Esimerkiksi Kemiran ja VTT:n uuden vesitutkimushankkeen tavoitteena on kehittää teknologiaa, jolla merivedestä olisi mahdollista valmistaa kustannustehokkaasti makeaa vettä.

Maailman köyhimmät valtiot kärsivät eniten puhtaan veden puutteesta. Suomalaiset käyttävät vettä keskimäärin 155 litraa päivässä, kun moni afrikkalainen sinnittelee alle 10 litralla. Kehitysmaissa veden puute raskauttaa etenkin tyttöjen ja naisten asemaa, joiden päivittäiset vedenhakumatkat saattavat venyä kymmeniin kilometreihin.

Suomi vauhdittaa puhdistusta jätevesiviikolla

Suomessa alkaa maailman vesipäivänä valtakunnallinen jätevesiviikko, jonka aikana on tarkoitus vauhdittaa jätevesien parempaa puhdistusta etenkin haja-asutusalueilla. Entistä tiukemmat ympäristömääräykset astuvat voimaan tammikuussa 2014.

Tuohon mennessä talojen ja mökkien jätevedet on puhdistettava kiinteistökohtaisessa puhdistamossa haja-asutusalueilla. Viemäriverkoston ulkopuolella asuvan jätevedet kuormittavat vesistöjä arviolta 6–8 kertaa muita enemmän. Haja-asutukset jätevedet ovat toiseksi pahin vesistöjen rehevöittäjä heti maatalouden jälkeen.

Jätevesiviikolla kiinteistöjen omistajille jaetaan tietoa puhdistusjärjestelmistä ja sen valitsemiseen liittyvistä kysymyksistä eri puolilla Suomea. Teemaviikon järjestämiseen osallistuvat muun muassa ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus sekä Suomen Omakotiliitto.

Suosittelemme sinulle