Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 13 vuotta vanha

Suomalaiset haluavat maahanmuuttajista hyötyä yhteiskunnalle

Yli puolet suomalaisista haluaisi valita maahanmuuttajat niin, että heistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä yhteiskunnalle. Asia käy ilmi maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvan Homma-yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Suomalaisista 56 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan maahanmuuttajat pitäisi valikoida niin, että heistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä yhteiskunnalle.

Noin 40 prosenttia suomalaisista laittaisi mielellään lapsensa kouluun, jossa yli kolmannes lapsista on pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden lapsia. Puolet taas ei vastusta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijaintia kotinsa lähellä.

Vajaa puolet suomalaisista katsoo kuitenkin, että turvapaikan saaneiden perheenjäsenten tuleminen Suomeen pitäisi olla nykyistä vaikeampaa. Suunnilleen yhtä moni vaikeuttaisi myös turvapaikanhakijana ja kiintiöpakolaisena Suomeen tulemista.

Mitä kysyttiin?

Hommafoorumilla tutkimuksen tekemistä perusteltiin muun muassa sillä, että valtamediat ovat kysyneet omissa kyselyissään vääränlaisia kysymyksiä.

Homma ry:n kyselyssä tiedusteltiin yleistä näkemystä Suomen maahanmuuttopolitiikasta viisiportaisella asteikolla. Lisäksi kysyttiin mielipidettä seuraaviin asioihin: työpaikan perässä muuttaminen Suomeen, turvapaikan saaneiden perheenjäsenten tuleminen Suomeen, turvapaikanhakijana tuleminen Suomeen ja kiintiöpakolaisena maahan tuleminen. Näihin piti vastata asteikolla "pitäisi olla nykyistä vaikeampaa", "nykykäytäntöön ei tarvita muutoksia" ja "pitäisi olla nykyistä helpompaa".

Lisäksi kyselyssä piti vastata viisiportaisella asteikolla seuraaviin väitteisiin: turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten pitäisi sopeutua nykyistä paremmin suomalaisten tapoihin, laittaisin mielelläni oman lapseni päiväkotiin tai alakouluun jossa yli kolmannes lapsista on pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden lapsia, en vastusta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen sijaintia kotini lähistöllä, maahanmuuttajat pitäisi valikoida niin että heistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä suomalaiselle yhteiskunnalle, rikoksista tuomitut pitäisi voida karkoittaa Suomesta nykyistä helpommin, Suomessa on liian hyvät sosiaaliedut turvapaikanhakijoille ja pakolaisille.

Tutkimusaineisto on koottu Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Haastateltujen määrä on 905.

Suosittelemme