Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 8 vuotta vanha

Talvivaara haki lupaa uraanin talteenottoon Sotkamossa

Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut valtioneuvostolta lupaa, jotta uraanin talteenotto voidaan aloittaa kaivostoiminnan sivutuotteena. Kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli ja sinkki.

Suunnaton kone kasaa malmia liuotusta varten Talvivaarassa
Kuva: Erno Serkosalmi YLE
Avaa Yle-sovelluksessa

Uraania esiintyy Talvivaaran kallioperässä pieninä pitoisuuksina. Yrityksen tarkoituksena on uuttoprosessin avulla muuntaa uraani uraanipuolituotteeksi, joka jatkojalostettaisiin ydinpolttoaineeksi ulkomailla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hankkeelle tarvitaan ydinenergialakiin perustuva valtioneuvoston lupa. Jotta yritys saa luvan, on myös kaivostoiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioitava.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n pörssikurssi on noussut lähes 40 prosenttia helmikuun alun jälkeen, jolloin yhtiö lmoitti harkitsevansa uraanin talteenottoa muiden metallien sivutuotteena.

Talvivaara Sotkamo Oy on Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö.

Suosittelemme