Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 13 vuotta vanha

Hallitus pestasi amerikkalaiskonsultin ideoimaan seuraavaa hallitusohjelmaa

Yksi maailman suurimmista kaupallisista konsulteista on värvätty avustamaan pääministerin esikuntaa seuraavan hallitusohjelman laatimisessa. Amerikkalainen McKinsey & Company on laatinut suunnitelmia muun muassa Suomen terveydenhuoltojärjestelmän ja kilpailupolitiikan uudistamisesta. Sopimuksen konsultin kanssa on tehnyt valtioneuvoston kanslia.

Julkinen terveydenhuolto-muistion etusivu.
Kuva: YLE
Avaa Yle-sovelluksessa

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen julki tullut kerta, kun kaupallisin periaattein toimiva konsulttiyritys saa Suomessa jalansijaa todellisiin politiikan valintoihin.

Yksityisten konsulttien ja neuvonantajien rooli hallituksen apureina on tähän saakka rajoittunut teollistamishankkeisiin, johtamis-, liikenne- ja tietojärjestelmiin sekä muun muassa valtion omaisuuden myymiseen. Konsulttien käyttämistä koko yhteiskuntaa koskevien ratkaisujen suunnittelijoina on varottu ja yleensä on luotettu joko poliittisen koneiston omiin ideoihin tai kotimaisten etujärjestöjen ja tutkimuslaitosten viisauteen.

McKinsey & Companyn kanssa tehty sopimus koskee valtioneuvoston kanslian asettamaa niin kutsuttua kasvuhanketta, jota esiteltiin viimeksi keskiviikkona. Kasvuhanke on pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) alulle panema ajatusriihi, jonka on määrä syksyyn mennessä tuottaa sisältöjä ensi vaalikauden hallitusohjelmaan.

Hoitajille palkkioita

Konsultti on tuottanut valtioneuvostolle tähän mennessä ainakin kolme yleisluonteista muistiota. Niissä on useita poliittisesti kiistanalaisia tai arkoja ehdotuksia.

Konsulttiyritys suosittelee Suomelle muun muassa palkkiojärjestelmien käyttöönottamista ratkaisuksi hoitohenkilökuntapulaan ja terveydenhuollon laajaa muutosprojektia, jollainen ”on onnistuneesti toteutettu esimerkiksi Englannissa”.

Kuntien kaavoitusmonopoli haittaa kaupan kehittymistä

Palveluiden tuottavuutta McKinsey taas kohentaisi lisäämällä kaupan kilpailua Ruotsista lainatulla idealla. McKinseyn muistion mukaan Ruotsin kaupanalan tuottavuus lähes kaksinkertaistui 1990 - 2003, kun kunnilta leikattiin päätösvaltaa kaupalle tärkeissä kaavoitusasioissa.

- Suomi voikin ottaa oppia Ruotsista keskittymällä edistämään kaupan toimijoiden tasavertaista kohtelua paikallishallinnon tasolla. Kaupanalan tuottavuuden kehityksen kannalta tärkeintä olisi sääntelyn vähentäminen, McKinseyn hallitukselle laatimassa muistiossa todetaan.

Konsulttiyritys lupaa hallitukselle jopa ”miljardien säästöjä”, jos julkinen valta keskittää hankintojaan nykyistäkin enemmän valtion hankintayritykselle Hanselille, julkisten laitosten ostot keskitetään yhteisiin hankintaorganisaatioihin ja kunnat pannaan ostamaan tuotteita ja palveluita yhdessä.

McKinseyn mielestä ei ole perää väitteessä, jonka mukaan julkisten hankintojen keskittäminen polkee pieniä kotimaisia yrityksiä. Konsultin mukaan ammattimainen ostotoiminta pakottaa yritykset parantamaan kilpailukykyään.

- Jos on tarpeen tukea kotimaisia yrityksiä, tämä kannattaa tehdä läpinäkyvillä tukimekanismeilla mieluummin kuin liian korkeiden hyödykehintojen kautta, McKinsey neuvoo.

Konsulttisopimuksen hintaa ei kerrottu

Pääministerin suunnitteluesikunnasta kerrottiin keskiviikkona YLE Uutisille, että konsulttiyritykset ovat viime aikoina osoittaneet kiinnostusta hallituksen suunnitteluhankkeisiin.

Ekonomisti Pekka Sinko talousneuvoston sihteeristöstä sanoo, että eri valtiot käyttävät hyvin yleisesti konsulttiyrityksiä apunaan, joten siinä mielessä McKinseyn käyttäminen Suomen hallituksen neuvonantajana ei ole poikkeuksellista.

Kotimaisiin tutkimuslaitoksiin verrattuna McKinseyn kilpailuetu on Sinkon mukaan sen laaja viitetietoaineisto muista maista.

- Odotan, että jatkossa meilläkin tullaan saamaan tarjouksia muiltakin kuin (kotimaisilta) tutkimuslaitoksilta, Sinko sanoo.

Valtioneuvoston kansliasta ei vielä haluttu kertoa McKinseyn konsulttisopimuksen arvoa tai tarkempaa sisältöä. Asiaan luvattiin palata myöhemmin. Hankintaa ei ole kilpailutettu, koska sen arvo jää alle säännösrajan.

Viime eduskuntavaalien alla McKinsey julkaisi Suomen taloutta käsitelleen raportin, jossa kehotettiin hallitusta lisäämään muun muassa julkisen alan tuottavuutta. Tuolloin McKinsey teki katsauksensa ilman tilausta ja korvauksetta, ns. pro bono -periaatteella. Raportti ei herättänyt sanottavaa vastakaikua, joskin nykyisen hallituksen ohjelmassa on monia McKinseynkin esille nostamia politiikan sisältöjä.

McKinsey & Company on perustettu 75 vuotta sitten Chicagossa Yhdysvalloissa. Riippumattomissa arvioissa se lukeutuu alallaan maailman johtaviin yrityksiin. Sen toimintaperiaatteita on toisinaan arvosteltu. Yritys ei aina julkista toimeksiantajiaan, minkä vuoksi on periaatteessa mahdollista, että se neuvoo samaan aikaan toisiaan vastaan kilpailevia organisaatioita tai että se saattaa suosii jotakin tahoa.

Yrityksellä on ollut oma toimisto Helsingissä vuodesta 1988, jossa on nykyisin noin 50 työntekijää. Kaikkiaan yrityksen palveluksessa on eri puolilla maailmaa noin 8 500 konsulttia.

Suosittelemme