Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Neuroottisuus ei lisää syöpäriskiä

Persoonallisuuspiirteet eivät näytä tuoreen suomalais- ja ruotsalaistutkijoiden yhteistyönä toteuttaman tutkimuksen mukaan vaikuttavan yksilön syöpäriskiin tai syövästä toipumiseen.

Avaa Yle-sovelluksessa

Ajatus persoonallisuuspiirteiden ja syövän mahdollisesta yhteydestä on jo vanha. Aihetta on tutkittu runsaasti, mutta tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Aiempien tutkimusten puutteena on ollut muun muassa tutkimusten pieni koko sekä takautuva tutkimusasetelma.

Nyt asiaa kartoitettiin laajassa prospektiivisessa tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin suomalaisen ja ruotsalaisen kaksoistutkimusten aineistoja. Tutkimuksiin osallistui yhteensä 60 000 miestä ja naista, jotka olivat vastanneet Eysenckin persoonallisuustestiin ja terveyskyselyyn 70-luvulla.

Tutkimukseen osallistuneita seurattiin useampi vuosikymmen, jonka aikana heistä 4 630 sairastui syöpää. Tutkijat tarkastelivat kahden persoonallisuuspiirteen, ulospäin suuntautuneisuuden ja neuroottisuuden, yhteyttä syöpäriskiin, ja havaitsivat, ettei neuroottisilla tai ulospäin suuntautuvilla miehillä tai naisilla ollut kokonaisuudessaan tavanomaista suurempaa riskiä sairastua syöpään.

Syöpäspesifeissä analyyseissä kuitenkin paljastui, että ulospäin suuntautuneisuus ja neuroottisuus liittyivät hiukan suurempaan keuhkosyövän vaaraan. Tutkijat toteavat, että välittävänä tekijänä on todennäköisesti tupakointi, jota ei kyetty täysin tutkimuksissa vakioimaan. Tulokset viittaavat siis siihen, etteivät persoonallisuuspiirteet ainakaan itsenäisesti vaikuta syöpäriskiin.

Tutkimuksen suomalaisosiossa kartoitettiin myös, miten persoonallisuuspiirteet liittyivät syövästä toipumiseen. Tuloksista ilmeni, että niin miehet kuin naiset selviytyivät yhtä hyvin syövästä persoonallisuuspiirteistä riippumatta.

Tutkimuksen tulokset ovat merkittävät, sillä kyseessä on tiedettävästi suurin persoonallisuuspiirteiden ja syöpäriskin yhteyttä kartoittanut tutkimus. Tutkijoiden mukaan syöpään sairastuneiden ei tulisikaan potea syyllisyyttä tai pelkoa siitä, että heidän persoonallisuudellaan olisi ollut osaa syöpään sairastumisessa tai siitä toipumisessa.

Suosittelemme sinulle