Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 13 vuotta vanha

Uusi varoitusjärjestelmä vähentää meriliikenteen riskejä

Suomenlahden meriliikenteen riskejä voidaan lähivuosina vähentää automaattisella varoitusjärjestelmällä. Koko Itämeren aluetta seuraavan valvontajärjestelmän avulla voitaisiin havaita myös eniten vaaratilanteita aiheuttavat alukset.

Suomenlahden meriliikenteen riskejä voidaan lähivuosina vähentää automaattisella varoitusjärjestelmällä. Koko Itämeren alueen kattavan järjestelmän avulla voidaan havaita nykyistä useammin myös läheltä piti -tilanteisiin joutuvat alukset.
Avaa Yle-sovelluksessa

Koulualus Ms. Katarina valmistautuu Kotkan satamassa syksyn ensimmäiselle matkalle Suomenlahdelle. Aluksen päällikkö Peter Thesleff esittelee järjestelmää, joka automaattisesti kerää tietoa lähistöllä liikkuvista aluksista.

- Me pystymme reaaliajassa seuraamaan muuta liikennettä. Olemmehan me aikaisemminkin pystyneet seuraamaan tutkan kanssa, mutta tutkassa on katvealueet, Thesleff sanoo.

Sama tieto näkyy myös alusliikennettä valvovissa VTS-keskuksissa. Laivoilta tuleva paikkatieto on perustana, kun Itämeren alueelle kehitetään uutta valvontajärjestelmää. Se varoittaa automaattisesti, kun alus on vaarassa joutua onnettomuuteen.

- Kun saamme varoituksen siitä, että laiva on väärällä reitillä tai menossa väärään suuntaan, niin tietokone hälyttää. VTS- keskus voi ottaa yhteyttä ja kysyä laivasta, että mitä te olette tekemässä ja tiedättekö mitä on tapahtumassa, kuvailee professori Pentti Kujala Aalto-yliopiostosta.

Erityisseurantaan osa aluksista

Ennakoivaa tilannekuvaa kehitetään hankkeessa, jossa ovat mukana Pohjoismaat, Viro ja Puola. Sen sijaan Venäjä on jättäytynyt siitä ulkopuolelle. Toiminnassa EfficienSean pitäisi olla parin vuoden kuluttua. Samalla erityisseurantaan tulisivat ne alukset, jotka muita useammin ovat osallisena läheltä piti -tilanteissa.

Neljän vuoden aikana Suomenlahdella on kirjattu pari tuhatta tapausta, jossa alus on poikennut reitiltä tai toinut muuten määräysten vastaisesti.

- Olemme käyneet läpi noin tuhat poikkeamaraporttia ja siellä on eroja varustamoiden välillä. Kyllä ne kertovat, että varustamoiden turvallisuuskulttuuri vaihtelee, mainitsee professori Kujala.

Toistuvasti läheltä piti -tilanteisiin joutuneilla aluksilla on moninkertainen riski joutua onnettomuuteen.

- Tekninen vika on pääsyy 10-20 prosenttiin onnettomuuksista, mutta inhimillinen tekijä on tärkein tekijä, jopa 60-80 prosentissa onnettomuuksista.

Suosittelemme