Hyppää sisältöön

Hallittu maahanmuutto vai ihmisbingo

Maahanmuutosta on tulossa vaaliteema, johon liittyviä ongelmia sekä vähätellään että liioitellaan. Jouko Marttila pohtii hallitun maahanmuuton vaihtoehtoja.

Kuva: Yle

Suomessa ei ole poliittisesti korrektia sanoa mitään kriittistä maahanmuutosta altistumatta rasismisyytöksille. Puolittainenkin vihjaus, että maahanmuuttoa pitäisi rajoittaa, tuomitaan flirttailuksi rasismin kanssa. Tästä huolimatta aion yrittää.

Suomessa on maahanmuuttajia vähän, mutta ongelmia siihen nähden yllättävän paljon. Hyvä, kun on saatu mummot ja kerjäläiset pois otsikoista, niin jo kasvattilapset pyrkivät tilalle. Somaliperheiden koko näyttää kasvavan Suomessa nopeammin kuin peruna ehtii itää. Poliisi pelkää, että kasvattilasten suuri määrä voi viitata ihmiskauppaan ja prostituutioon; virkamiehet ihmettelevät hakemustulvaa.

Perheiden yhdistämistä haluavia on jo niin paljon ja perheet niin suuria, ettei hakemuksia ehditä käsitellä säädetyssä ajassa. Eduskunnan oikeusasiamies on jo kertaalleen antamut tästä huomautuksen Maahanmuuttovirastolle. Hakemusten käsittelyä pitäisi nopeuttaa, mutta hakijoiden henkilöllisyyden todentaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Oleskeluluvilla pelataan ihmisbingoa.

Tulijoita tänne kyllä riittää, sillä Suomi on avokätisen maan maineessa. Maahanmuuttajien saamat sosiaalituet voivat olla hämmästyttävän suuria. Lisäksi niitä maksetaan jopa väärin perustein. Korkein oikeus paljasti viime vuonna kuinka huolettomasti rahaa maahanmuuttajille jaetaan.

Helsingin kaupunki ja Kela maksoivat perhesuhteistaan valehdelleelle etiopialaisnaiselle toimeentulo- ja muita tukia määrän, joka vastasi lähes viiden tuhannen euron kuukausiansioita. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat naisen petoksesta ja määräsivät hänet maksamaan tuet takaisin. Sen sijaan korkein oikeus päätti, että väärien tietojen antaminen viranomaisille ei ole petos, eikä sen perusteella voi peruuttaa oleskelulupaa, eikä periä myönnettyjä tukia takaisin.

Veronmaksajana kummastelen, että yhteisiä varojamme jaetaan huijareille ilman seuraamuksia. Ehkä tämä päätös on osasyynä kasvattilasten ja muiden maahanmuuttohakemusten tulvaan. Hakijat tietävät, että Suomesta saa rahaa helposti ja sitä tulee sitä enemmän, mitä suurempaa perhettä on tänne tuomassa. Eikä väärien tietojen antamisesta edes rangaista.

Tällaiset tapaukset ja niihin liittyvien ongelmien vähättely ovat omiaan kärjistämään vastakkainasettelua. Jos asioihin liittyy vielä salailua, niin ei se ainakaan lisää kansalaisten luottamusta virkakoneistoon. On selvää, että asenteet kovenevat ja maahanmuuttovastaisuus nousee politiikan käyttövoimaksi.

Englantilainen historioitsija Arnold Toynbee piti demokratian suurimpana haasteena selkeän auktoriteetin puuttumista. Hän epäili sen johtavan itsekkyyden ylivaltaan ja lopulta länsimaisen kulttuurin luhistumiseen. Itsekkyys ja suvaitsemattomuus epäilemättä kasvavat, jos ihmiset kokevat, että oikeudenmukaisuus ei toteudu. Syylliset ongelmiin löydetään yhteiskunnan oletetuista vapaamatkustajista.

Vastakkainasettelu vähemmistöjen ja valtaväestön välillä kärjistyy yleensä siksi, että vähemmistöjä syrjitään tai alistetaan. Toisaalta jotkut ryhmät vaativat muilta suvaitsevaisuutta joustamatta itse omissa periaatteissaan. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat rukoushuoneita työpaikoille tai muuta erityiskohtelua itselleen vaativat uskonnolliset ryhmät. Rajanveto on herkkää, koska näissä tilanteissa käytännön pakko johtaa helposti vaatimusten torjumiseen ja rasismisyytöksiin.

Kotouttamisen pitäisi tapahtua vallitsevan lain ja säädösten ehdoilla. Liiallinen joustaminen vähemmistön edessä saattaa lietsoa muukalaisvihaa, jos kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä alkaa kärsiä.

Kuulin erään hallintovirkamiehen suositelleen alaisilleen, että he joustaisivat perheoikeuden tulkinnoissa, jos muslimiperheen pääksi on noussut alaikäinen poika. Tämä muuttaisi ratkaisevalla tavalla esimerkiksi edunvalvontaan liittyviä käytäntöjä. Jos lakia tulkitaan jokaisen vakaumuksen tai kulttuuritaustan mukaan, niin on täysin selvää, että ongelmat moninkertaisuvat ja luottamus oikeuslaitokseen horjuu entisestään.

Lähtökohtana pitäisi kai olla, että maassa maan tavalla. Laki on kaikille sama, mutta käytännön asioissa joustetaan, jos se ei loukkaa muiden asemaa. Harmaa alue jää leveäksi, mutta pelisääntöjen on oltava kaikille samat. Maahanmuuttopolitiikan pitäisi olla ennakoivaa ja johdomukaista. Nyt se poukkoilee lööppien tahdissa ja sataa suosionkasvuna suoraan perussuomalaisten laariin.

Suomessa on joka tapauksessa varauduttava laajaan työperäiseen maahanmuuttoon nykyisen elintason säilyttämiseksi. Tällä hetkellä voi tuntua, että työvoimaa riittää omasta takaa, mutta kun katsotaan parikymmentä vuotta eteenpäin, niin ikäpyramidi kutistuu suorakaiteeksi.

Jos työikäisten maahanmuuttajien määrä ei haluta kasvattaa, jäljelle jää pari vaihtoehtoa. Yksi keino olisi saada suomalaiset sikiämään niin, että nelilapsisista perheistä tulisi enemmän sääntö kuin poikkeus. Toinen vaihtoehto on Japanin malli, eli maahanmuuton selvä rajoittaminen ja talouskasvun rakentaminen robottien varaan.

Lisää vauvoja, lisää robotteja! Siinä ilmainen vaalilause puolueille, jotka haluavat tiukat rajat maahanmuutolle.

Suosittelemme sinulle