Hyppää sisältöön

Lehtomäki vaitonainen Talvivaara-kytköksistään

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) ei halua kommentoida lähipiirinsä omistuksia Talvivaaran Kaivososakeyhtiössä. Lehtomäki sanoo, että hän laajensi itse ilmoitusta sidonnaisuuksistaan avoimuuden ja viime aikojen esteellisyyskeskustelun vuoksi. Valtio on tukenut kaivostoiminnan käynnistämistä kymmenillä miljoonilla euroilla.

Lehtomäen eduskunnalle antaman ilmoituksen mukaan hänen perheenjäsenensä omistavat merkittävän määrän Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osakkeita. YLE Uutisten haastattelussa hän ei kuitenkaan halunnut tarkentaa, kuka tai ketkä hänen lähipiirissään osakkeita omistavat. Lehtomäki sanoi, että perheenjäsenillä tarkoitetaan paitsi lähiperhettä myös ydinperhettä laajempaa joukkoa läheisiä ihmisiä. Lehtomäki tähdensi, että hän ei itse omista Talvivaaran osakkeita.

Hän korosti, että laki lähtee siitä, että valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuusilmoituksessa ilmoitetaan vain omista omituksista.

- Tarkoitus on tuoda esiin seikkoja, jolla voi olla merkitystä arvioitaessa valtioneuvoston jäsenen toimenpiteitä ja silloin tällainen lähipiiri laajemminkin voi tulla kyseeseen. Olen tehnyt itse sen arvion, että tällä perheenjäsenten ja lähipiirin omistuksella voi olla merkitystä arvioitaessa toimenpiteitäni.

- Olen katsonut perustusalain pykäliä ja lain perusteluita ja pohtinut siten tilannetta kokonaisuudessaan. Viime päivinä julkisessa keskustelussahan on hyvin tullut esille se, että viime kädessä kysymys on aina omasta harkinnasta.

Osakkeiden määrästä ei tietoa

Lehtomäellä ei ole tarkkaa käsitystä lähipiirinsä Talvivaara-osakkeiden määrästä eikä hän tiedä milloin osakekauppoja on tehty.

- Käytännön kannalta on hieman hankalaa, että jos lähipiirissäni tehdään aktiivista osakekauppaa, niin päivittäisinkö ilmoitusta sitten viikoittain tänne eduskuntaan.

Mikäli valtioneuvoston käsittelyyn tulee konkreettisia yhtiöön liittyviä päätöksiä esteellisyyttä täytyy Lehtomäen mukaan harkita siinä tilanteessa. Hänen tiedossaan ei kuitenkaan ole tällaisia päätöksiä.

Hän kuitenkin korosti, että sidonnaisuuden kannalta on olennaista onko omistus vähäpäätöistä vai merkittävää.

Talvivaaran omistajuuteen ei estettä

Lehtomäki omistaa useiden muiden pörssiyhtiöiden osakkeita ja aikoo tehdä niin jatkossakin. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön osakkeiden hankkiminen ei kuitenkaan ole suunnitelmissa.

Lehtimäki ei kuitenkaan nähnyt mitään estettä sille, että hän halutessaan voisi ryhtyä Talvivaaran osakkeenomistajaksi.

- Totta kai voin ryhtyä, ei Suomen laki kiellä. Päinvastoin hallitus kannustaa ihmisiä siihen, että omistetaan yrityksiä ja vahvistetaan kotimaista omistajuutta. Se on ilman muuta suositeltavaa.

Valtio tuki kaivostoiminnan aloittamista Talvivaarassa lähes 60 miljoonan euron panostuksella muun muassa kaivosalueen rataan ja sähkö- ja vesijohtoverkostoon. Päätökset tuista tehtiin kolmisen vuotta sitten.

Suosittelemme sinulle