Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Energiaa kotieläinten lannasta

Kotieläinten lannasta ryhdytään kehittämään uusiutuvaa energiaa ja ympäristöystävällisiä lannoitteita MTT:n koordinoimassa BATMAN-tutkimushankkeessa. Yhteispohjoismaisessa hankkeessa on Suomesta mukana Turku Science Park ja Helsingin yliopisto.

Karjan lanta ravitsee peltoja jo liikaa. Kuva: YLE/Jussi Lindroos
Avaa Yle-sovelluksessa

Tänä vuonna alkavan hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia lannankäsittelymenetelmiä, levittää tietoa hyviksi havaituista teknologioista ja kehittää lannan tuotteistamista liiketoiminnaksi. Tarkoitus on saada lannan sisältämät arvokkaat ravinteet hyötykäyttöön: etenkin fosforin kierrätystä pyritään tehostamaan.

Teknologiatutkimuksen johtaja Markku Järvenpää MTT:stä toteaa, että kotieläinten lanta on ainoa maataloustuote, jota ei vielä hyödynnetä kaupallisesti. Lanta on tähän asti nähty lähinnä ympäristöongelmana, mutta BATMAN (Baltic Forum for Innovative Technologies for Sustainable Manure Management) tarkastelee sitä hyödykkeenä muiden joukossa.

- Hankkeen tavoitteena on päästä eroon ”lilluvan lannan ongelmasta”. Tarkoituksena on luoda foorumi, joka tuo yhteen uuden lannankäsittelyteknologian tuottajat ja käyttäjät sekä tutkimuksen ja hallinnon, Järvenpää hahmottelee.

Ravinteet valuvat Itämereen

Suomen lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Puolasta sekä Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta osallistuvat MTT, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto ja Turku Science Park Oy.

BATMAN-maiden kotieläintalous käsittää yhteensä 36 miljoonaa nautaa, 67 miljoonaa sikaa sekä 190 miljoonaa lintua. Puutteellinen lannankäsittely aiheuttaa sen, että lannan sisältämä typpi ja fosfori päätyvät helposti rehevöittämään vesistöjä.

Itämeren vuotuinen kokonaiskuormitus ajalla 2001-2006 oli noin 641 000 tonnia typpeä ja 30 200 tonnia fosforia. Rantavaltioiden maataloudesta tuli noin 70 prosenttia typpikuormituksesta ja 50 prosenttia fosforikuormituksesta.

Kolme vuotta kestävään BATMAN-hankkeeseen osallistuu 18 tutkimus- ja teknologiansiirto-organisaatiota Itämeren alueen kahdeksasta maasta. Tutkimus toteutetaan EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-rahoituksella ja sen kokonaisbudjetti on 3,74 miljoonaa euroa.

Suosittelemme sinulle