Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Ministeriöiden Tehy-selvitys ei tyydytä apulaisoikeuskansleria

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vaatii ministeriöiltä lisäselvitystä niin sanotusta Tehy-pöytäkirjasta. Puumalaisen mukaan ministeriöiden toukokuun lopussa antama selvitys ei anna vastausta Tehyn palkankorotuksiin liittyviin syrjintä- ja oikeussuojakysymyksiin.

Avaa Yle-sovelluksessa

Valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat perustelleet selvityksessään tehyläisille rajattua palkankorotusta muun muassa virka- ja työehtosopimusosapuolten oikeudella valita sopimuskumppaninsa. Puumalaisen mukaan se ei kuitenkaan riitä perusteeksi sopia palkasta samaa työtä tekevien kollegoiden vahingoksi.

- Ministeriöt eivät ole vastanneet selvityspyynnön kysymyksiin, vaan ne ovat kiertäneet kysymykset esittämällä yleisiä ja paikkansa pitämättömiä väitteitä, Puumalainen kertoo.

Puumalainen vaatii lisäselvitystä myös siitä, miksi syrjinnän kielto ja oikeus solmia sopimuksia olisivat toistensa kanssa kilpailevia oikeuksia.

- Sopimuksen vapaus ei kuitenkaan tarkoita vapautta sopia mistä vain, Puumalainen toteaa.

Valtiovarainministeriöllä ja työ- ja elinkeinoministeriöllä on aikaa toimittaa uusi selvitys 10. joulukuuta mennessä.

Puumalaisen aiemman päätöksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen rajoittaminen koskemaan vain Tehyn jäseniä on ristiriidassa syrjintäkiellon kanssa. Puumalainen pyysi valtiovarainministeriöltä ja työ- ja elinkeinoministeriöltä tammikuussa selvitystä siitä, ovatko Tehyn palkankorotusten ulkopuolelle jääneiden hoitoalan työntekijöiden perusoikeudet toteutuneet riittävästi.

Ministeriöissä tilannetta pidetään hyvin monitahoisena, koska se koskettaa koko työmarkkinajärjestelmää.

Pöytäkirjasta syntyneitä kiistoja on ratkottu myös oikeudessa ja ainakin yksi tuomio on jo annettu, joskaan Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska molemmat osapuolet ovat valittaneet tuomiosta.

Käräjäoikeuden syyskuisen päätöksen mukaan Tehyyn kuulumattomalle vanhainkodin perushoitajalle on maksettava samaa palkkaa kuin samoja tehtäviä tekevälle tehyläiselle hoitajalle.

Suosittelemme sinulle