Hyppää sisältöön

KKO: 15-vuotias ei ole syntymäpäivänä rangaistusvastuussa

Korkeimman oikeuden mukaan 15-vuotias ei ole vielä syntymäpäivänään rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Korkein oikeus otti asiaan kantaa purkamalla Seinäjoen käräjäoikeuden 15-vuotiaalle antaman tuomion siltä osin kuin teot oli tehty hänen syntymäpäivänään.

Perustelujen mukaan aiemmassa oikeuskäytännössä rikoksentekopäivänä 18-vuotta täyttäneen on katsottu tehneen rikoksensa 15, mutta ei 18 vuotta täyttäneenä.

Myös oikeuskirjallisuudessa on puollettu kantaa, jonka mukaan rikosoikeudellisesti merkityksellinen ikä täyttyy syntymäpäivän päättyessä.

Rikoslain säännösten mukaan rangaistusvastuun edellytyksenä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt viisitoista vuotta.

Korkeimman oikeuden mukaan vastuuikäraja voitaisiin määritellä syntymähetken perusteella. Syntymäajasta ei rikosasioissa ole kuitenkaan käytännössä saatavissa syntymäpäivää tarkempaa selvitystä, minkä vuoksi korkein oikeus katsoo, että säännöstä on tulkittava vakiintuneen käytännön mukaisesti syytetyn eduksi.

Suosittelemme sinulle