Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Luonnonsuojelu tehostuu - maanomistajille paikkatieto uhanalaisista lajista

Suomen uhanalaisten lajien turvaaminen helpottuu, kun ympäristöhallinnon keräämät lajien esiintymistiedot saadaan siirrettyä metsäalan ammattilaisten ja maanomistajien käyttöön. Ympäristöhallinnolla on hyvät tiedot uhanalaisista lajeista, mutta tieto ei ole läheskään aina siirtynyt metsäalan toimijoille.

Avaa Yle-sovelluksessa

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä on neljän vuoden ajan kokeiltu uutta toimintamallia, jossa metsätalouden organisaatiot saavat ympäristöhallinnolta tiedot siitä, missä lajeja esiintyy. Kokeilu on ollut käynnissä Lounais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa.

Mallissa metsäalan toimijat saavat halutessaan käyttöönsä lajiesiintymät. Useimpien uhanalaisten lajien huomioon ottaminen on metsänomistajalle vapaaehtoista. Vain kaikkein harvinaisimpien lajien suojelu on lakisääteistä.

Oaikkatietojen ohella ympäristöhallinto on välittänyt eteenpäin tiedot lajien elinympäristövaatimuksista ja hoitosuosituksista. Näitä tietoja on käytetty hyväksi esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa. Maanomistajat ovat olleet mukana suunnittelussa.

Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja toimintamalli aiotaan ottaa laajempaan käyttöön.

- Yhteinen toimintamalli mahdollistaa lajitiedon hallitun käytön metsätaloudessa ja vahvistaa metsä- ja ympäristöalan yhteistyötä. Metsänomistajat saavat tietoa tilallaan olevista uhanalaisesiintymistä ja keinoista turvata ne. Lisäksi monimuotoisuuden suojelun resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin ja yleinen tietoisuus lajien suojelun tarpeista ja keinoista metsäalalla lisääntyy, iloitsee projektipäällikkö Terhi Ajosenpää.

Suosittelemme