Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 12 vuotta vanha

Yle laati sosiaalisen median ohjeet

Yleisradio on laatinut ohjeet työntekijöilleen sosiaalisessa mediassa toimimista varten. Ohjeissa rohkaistaan yleläisiä toimimaan sosiaalisessa mediassa ja muistutetaan, että verkkoviestintätaidoista on hyötyä.

Facebookin logo tietokoneen ruudulla
Kuva: YLE
Avaa Yle-sovelluksessa

Ohjeiden mukaan Ylen arvot, kuten luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen ovat toiminnan ytimenä myös sosiaalisessa mediassa.

- Jotkut ovat sitä mieltä, että sosiaalisessa mediassa saa tehdä ihan mitä lystää, koska netti edustaa vapautta. Joidenkin mielestä esimerkiksi toimittajien ei kannata olla siellä ollenkaan, jottei uskottavuus mene. Ohje selventää Ylen näkemyksiä, sanoo ohjeita laatinutta työryhmää vetänyt YLE Uutisten toimituspäällikkö Mika Rahkonen.

- Nämä ohjeet ovat aika sallivat, eikä absoluuttisia kieltoja ole oikeastaan yhtään. Siellä selvästi kehotetaan kyllä harkitsemaan, miten toiminta sosiaalisessa mediassa vaikuttaa työhön, sanoo Rahkonen.

Sosiaalisen median ohjeet Ylessä

1. Ylen arvot kuten luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen ovat toiminnan ytimenä myös sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on rohkaista yleläisiä toimimaan sosiaalisessa mediassa. Toiminnan perustana olevien Ylen arvojen lisäksi Journalistin ohjeet ja OTS ohjaavat etenkin toimittajien ammatillista toimintaa myös sosiaalisessa mediassa.

2. Sosiaalisesta mediasta on hyötyä sekä yleisöjen tavoittamisessa että ohjelmatyössä. Toiminta sosiaalisessa mediassa helpottaa journalistin tavoitettavuutta ja yhteydenpitoa, alentaa kontaktikynnystä ja sitouttaa yleisöjä Yleisradioon. Verkkoviestintätaidot ovat tarpeen ja hyödyksi kaikille, erityisesti toimittajille. Monissa työtehtävissä sosiaalisessa mediassa toimiminen kuuluu jo työnkuvaan, mutta kaikille se ei ole pakollista. Yleläinen voi olla sosiaalisessa mediassa joko yleläisenä tai jossakin muussa roolissa, mutta on hyvä muistaa, että joidenkin mielestä yleläinen edustaa Yleä aina.

3. Työnantajaan ja työyhteisöön liittyvien asioiden kommentoinnissa sosiaalisessa mediassa kannattaa noudattaa harkintaa. Mikä tahansa sosiaalisessa mediassa julkaistu voi päätyä laajasti julkisuuteen.

4. Sosiaalinen media mahdollistaa työprosessien avaamisen yleisölle. Keskeneräisten ohjelmahankkeiden - ja muun julkaisemattoman työn - julkaisemista sosiaalisessa mediassa kannattaa suunnitella yhdessä esimiehen kanssa. Ohjelmien ja muiden julkaisujen ns. virallisia profiileja perustetaan esimiehen päätöksellä. Jos esiinnyt työroolissasi esimerkiksi ohjelman tai muun julkaisun nimissä, esimerkiksi ylläpitäjän roolissa, työtä ohjaavat kyseisen julkaisun tavoitteet ja käytännöt.

5. Sosiaalinen media voi tehdä siellä toimivien sidonnaisuudet ja mielipiteet näkyviksi. Voit tykätä, klikata, seurata, liittyä, jakaa tai muuten osallistua sosiaalisen median ilmiöihin. Tämä on olennainen osa verkkoläsnäoloa. Harkitse kuitenkin, miten toimintasi vaikuttaa uskottavuuteesi työroolissasi ja mielikuvaan kyvystäsi hoitaa tehtäväsi tasapuolisesti. Etenkin uutis- ja ajankohtaistyössä luotettavuus ja tasapuolisuus ovat Yleisradion toiminnan keskeisimpiä arvoja.

Suosittelemme