Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Ongelmajätteiden lajittelussa yhä puutteita

Pääkaupunkiseudun asukkaista 66 prosenttia lajittelee säännöllisesti ongelmajätteensä, ilmenee Pääkaupunkiseudun yteistyövaltuuskunnan YTV:n teettämästä kyselytutkimuskesta.

Avaa Yle-sovelluksessa

Kotitalouksien ongelmajätteiden pysyviä vastaanottopisteitä oli käyttänyt 38 prosenttia ja kiertäviä keräysautoja 32 prosenttia TNS Gallup Oy:n tekemään kyselyyn vastaajista.

Suurin osa vastaajista ilmoitti lisänneensä jätteiden kierrätystä. Paperia kierrätti yli 90 prosenttia, lasia 65 prosenttia.

Pahvin ja kartongin kierrätys on hiukan lisääntynyt kiinteistökohtaisen kierrätyksen lisääntymisen myötä. Metallipakkausten kierrättäminen on puolestaan vähäistä, koska keräyspisteitä on vähän.

Vastaajista valtaosa, 79 prosenttia, koki jätteiden lajittelun kotona helpoksi tai melko helpoksi. Yli puolet sen sijaan pitää ongelmana sitä, että eri jätteiden keräyspisteet sijaitsevat hajallaan eikä kaikille ole järjestetty kierrätystä.

20 prosenttia vastaajista oli käyttänyt sortti-jäteasemia, joille voi tuoda hyöty-, ongelma- ja sekajätettä henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kulkuneuvolla. 70 prosenttia vastaajista ei tiennyt Nouto-Sortti-järjestelmästä, jossa isot esineet haetaan eri maksusta suoraan kotoa.

YTV on selvittänyt asenteita jätteiden kierrätystä kohtaan vuodesta 2000. Asenteet ovat säilyneet muuttumattomina, eli jätteiden vähentäminen koetaan tärkeäksi.

Käytännössä lajittelussa on kuitenkin yhä parantamista, sillä jos olemassaolevia lajittelumahdollisuuksia käytettäisiin täysimääräisesti, voitaisiin sekajätteen määrää vähentää 40 prosenttia nykyisestä, YTV toteaa.

Lisäksi jätteiden kierrättäminen on hyödyllisyydestään huolimatta jo syntyneen jätteen hyödyntämistä. Jätteiden vähentämistavoista suosituimpia ovat pääkaupunkiseutulaisten keskuudessa tavaroiden korjaaminen ja kunnostaminen sekä ostopäätösten ja kulutusvalintojen muuttaminen kestävämmiksi.

YLE24 Jätteiden kierrätyksestä lisää YTV:n sivuilla

Suosittelemme