Hyppää sisältöön

Ympäristökeskus: Kitisen voimalaitoksista ympäristöhaittoja

Kitisen voimalaitosten rakentamisesta ja säännöstelystä on aiheutunut vahinkoa ja haittaa, ilmenee Lapin ympäristökeskuksen selvityksestä.

Selvityksen tehneiden toimitusmiesten mukaan rakentaminen on mm. aiheuttanut vahinkoa kalataloudelle, syövyttänyt rantoja, vaikeuttanut veneilyä ja tehnyt sen vaaralliseksi patoaltailla. Lisäksi kaivoveden laatu ja riittävyys ovat huonontuneet rakentamisen seurauksena.

Haittoja ei osattu ennakoida rakennuslupaa myönnettäessä Kemijoki Oy:lle.

Ympäristökeskuksen toimitusmiehet ovat esittäneet yli 650 000 euron korvauksia haittojen ja vahinkojen kompensoimiseksi kalastuskunnille. Kemijoki Oy:n tulisi toimitusmiesten esityksen mukaan myös korvata kaivojen kuivumiset yhdistämällä kahdeksan tilaa kunnalliseen vesijohtoverkostoon.

Asianosaiset voivat esittää huomautuksia toimitusmiesten lausunnosta Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle toukokuun puoleenväliin saakka.

Suosittelemme sinulle