Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Sisäministeriö huolissaan syrjäseutujen vanhuksista

Sisäministeriö haluaa kohentaa harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta. Asiaa pohtineen työryhmän mielestä erityisesti ikääntyvän väestön tarpeet on huomioitava

Avaa Yle-sovelluksessa

Sisäministeriön työryhmä muun muassa parantaisi ikääntyvien ihmisten asumisen turvallisuutta, hyödyntäisi enemmän ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä sekä ottaisi käyttöön uutta tekniikkaa ja tietotekniikkaa.

Vuonna 2015 joka viides suomalainen on yli 64-vuotias. Raportin mukaan ikääntyvä väestö on erityisen altis liukastumisille, kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Palokuolemien uhreista joka kolmas on yli 60-vuotias.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelut -raportissa käydään läpi poliisin, pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen palvelut sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ja liikennepalvelut turvallisuuspalveluiden osalta. Raportissa esitetään valtakunnallisia ja läänikohtaisia kehitysehdotuksia.

Raportin mukaan turvallisuuden kehittämisen lähtökohtana on sektorirajat ylittävä yhteistyö.

Sisäministeri Kari Rajamäen mukaan raportin ehdotuksia hyödynnetään tulevan hallituksen ohjelman valmistelussa.

Suosittelemme