Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

SLL: Vuotosta ei voida rakentaa

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Vuotoksen tekoallasta ei voi rakentaa edes Suomen vesilakia muuttamalla, koska altaan uhkaamat Kemihaaran suot kuuluvat EU:n Natura 2000 -ohjelmaan.

Avaa Yle-sovelluksessa

Liiton luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola sanoo, että Kemihaaran suot ovat Naturassa sekä lintu- että luontodirektiivin suojassa. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Naturasta tehdyt valitukset vuonna 2005.

Aamulehti kertoi sunnuntaina, että Vuotos saatetaan rakentaa EU:n tulvasuojelun takia.

Aamulehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä Vuotoksen ja Kollajan valjastamista vastustaa hieman useampi kuin kannattaa. Kolmanneksella kyselyyn osallistuneista ei ollut asiasta mielipidettä.

Kuudennen ydinvoimalan rakentamisen kannalla taas on vajaa puolet vastaajista. Runsas kolmannes vastustaa lisäydinvoimaa ja vajaa viidennes jättää kantansa kertomatta.

Aamulehden tietojen mukaan tekoaltaiden rakentaminen on vahva vaihtoehto valmistauduttaessa EU:n vaatimaan tulvasuojeluun. Unionin komissio valmistelee parhaillaan direktiiviä, joka velvoittaisi jäsenmaat estämään tulvien pääsyn asutuskeskuksiin. Kiistelty Vuotoksen allas siis saatettaisiinkin rakentaa - ei energiantuotannon - vaan tulvasuojelun takia.

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedotteessa puolestaan todetaan, että EU:n jäsenmaat saavat itse päättää tulvasuojelun keinot.

- Tärkeintä on ohjata rakentaminen pois tulvariskialueilta sekä suojella vettä imeviä soita ja kosteikkoja, Tapani Veistola sanoo.

Suosittelemme