Hyppää sisältöön

Lastensuojelulaki uudistuu

Hallitus on päättänyt uudistaa lastensuojelulakia. Lakiuudistuksella halutaan siirtää painopistettä entistä varhaisemmin annettavaan tukeen ja avohoidon palveluihin. Hallitus päätti eduskunnalle annettavan esityksen sisällöstä tänään.

Suojeluilmoituksen tekemisen kynnystä halutaan madaltaa ja velvollisuutta sen antamiseen laajentaa. Velvollisia olisivat jatkossa myös mm. nuorisotyöntekijät ja yksityiset palveluntarjoajat. Vaitiolovelvollisuus ei estäisi jatkossa ilmoituksen tekemistä, vaan se olisi tehtävä aina kun lapsen suojelun tarve on syytä selvittää.

Esityksessä lapsen suojelun tarve pitäisi selvittää kolmen kuukauden aikana ilmoituksen tekemisestä, myös kiireettömimmissä tapauksissa. Lakiin kirjattaisiin myös, että avohuollon henkilöstön riittävä määrä auttaa puuttumaan ongelmiin ajoissa.

Lisäksi lapsen ja vanhempien oikeusturvaa halutaan parantaa täsmennyksillä esimerkiksi huostaanottojen suhteen.

Hyssälä: Vanhempia tuettava Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä sanoo, että varhaisempi tuki ja varhaisempi puuttuminen ongelmiin on välttämätöntä. - Ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on vanhemmilla. Heillä ja muilla lapsen kasvatuksesta vastaavilla henkilöillä on kuitenkin oikeus saada tukea kasvatustehtävässään. Sitä on saatava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pääsisi kärjistymään, Hyssälä sanoo. Uuden lastensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2008 alusta. Sen kustannusvaikutuksissa on otettu huomioon 155 uuden työntekijän tarve. YLE24

Suosittelemme sinulle