Hyppää sisältöön

Suomen Pankki: Venäjän talous kasvaa 6,4 prosenttia

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan Venäjän kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 6,4 prosenttia. Viime vuonna kasvu oli 6,7 prosenttia.

Venäjän talouskasvun ennustetaan jatkuvan lähes kuuden prosentin vauhtia myös vuosina 2008-2009.

Talouskasvua tukevat erityisesti kulutuksen ja investointien nopea kasvu, öljyn korkea hinta ja Venäjän vakaa finanssipolitiikka. Talouden nopea kasvu ja ruplan nopea vahvistuminen heijastuvat myös tuonnin voimakkaaseen kasvuun, jonka arvioidaan lähivuosina olevan määrältään noin kolme kertaa kokonaistuotantoa nopeampaa.

Koska Venäjän talous on edelleen riippuvainen energiasektoristaan, merkittävin riski talouskasvulle on öljyn maailmanmarkkinahinnan nopea lasku. Se hidastaisi kasvua, minkä seurauksena vaihtotaseen ylijäämä sulaisi melko nopeasti pois.

Valtiontalouden hyvä tilanne antaa kuitenkin Venäjälle mahdollisuuden tarvittaessa vaimentaa öljynhinnan laskun vaikutusta lisäämällä julkista kulutusta ja investointeja.

Esimerkiksi verotuksen äkillinen suunnanmuutos voisi tosin olla haitaksi nykyiselle vakaudelle ja kasvulle. Myös vuoden 2008 presidentinvaaleihin liittyvä poliittinen epävarmuus voi olla uhka nopean talouskasvun jatkumiselle.

Venäjän talouden pidemmän aikavälin haasteita ovat mm. väestön vähentyminen ja talouden suuri luonnonvarariippuvuus, mutta niillä ei nähdä olevan merkittävää vaikutusta talouskehitykseen vielä lähivuosina.

Suosittelemme sinulle