Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Ulospäinsuuntautuneet tienaavat paremmin

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan luonteenpiirteistä voi päätellä ihmisen ansiotasoa. Monitieteinen tutkimus vahvistaa, että puheliaat, oma-aloitteiset ja rohkeat tienaavat enemmän kuin hiljaisina tai ujoina pidetyt. Sen sijaan tunnollisuudella ei näyttäisi olevan merkitsevää yhteyttä palkkaukseen.

Avaa Yle-sovelluksessa

Kun Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen osallistujilla teetettiin persoonallisuustesti, ja lisäksi kysyttiin tietoja palkasta, saatiin tieteellinen vahvistus monen jo arjessa huomaamaan asiaan.

Ulospäin suuntautuneet, ihmisjoukoissa viihtyvät ja itsevarman oloiset ansaitsevat paremmin kuin rauhallisissa oloissa yksinkin pärjäävät hiljaiset.

Tutkimuksen mukaan yhden yksikön nousu ulospäin suuntautuneisuutta kuvaavassa tekijässä kasvattaa ansiotasoa noin 15 prosenttia. Sen sijaan muilla luonteenpiirteillä ei tämän analyysin perusteella näytä olevan ainakaan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ansioihin.

Vaikka nyt julkistettu tutkimus perustuu yhden ikäluokan, eli 1959 syntyneiden varsin heterogeeniseen joukkoon, ovat tulokset ainakin osittain yleistettävissä. Tosin voi kysyä, kumpi on muna ja kumpi kana, eli muokkaako hyvä ansiotaso ihmisen luonnetta avoimempaan suuntaan kun pienipalkkaisia rohkaistaan tottelemaan ja vaikenemaan.

Suosittelemme sinulle