Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Hallitus uudistaa autoverotusta

Autovero ja auton käyttömaksut muutetaan autojen päästöjen mukaan porrastettavaksi. Hallituksen esittämä muutos laskee uusien autojen autoveroa keskimäärin kuudesosalla. Vähäpäästöisten autojen vero laskee enemmän kuin muiden, kun taas suuripäästöisten autojen verotus nousee. Autoveromuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Hallitus pyrkii uudistuksellaan vähäpäästöisten autojen suosimiseen. Uudistuksen jälkeen autovero perustuisi valmistajan ilmoittamiin päästöihin.

Keskimääräisen henkilöauton autovero alenisi nykyisestä noin 26 prosentista 22 prosenttiin kuluttajahinnasta. Esityksen seurauksena autovero alenisi reilulla 80 prosentilla markkinoilla olevista henkilöautomalleista.

Valtiovarainministeri Jyrki Kataisen (kok.) mukaan suosituimpien automallien vähäpäästöisen version hinta laskee noin 4 000 euroa tai jopa 5 000 euroa, jos autoveron muutos menee kokonaisuudessaan autokaupan hintoihin. Autovero nousee niillä henkilöautoilla, jotka kuluttavat yli 9,4 litraa sadalla kilometrillä ja dieselautoilla, joiden niin sanottu yhdistetty kulutus on yli 8,5 litraa sadalla kilometrillä. Erityisen paljon polttoainetta kuluttavien henkilöautojen veron osuus kuluttajahinnasta nousee tuntuvasti aina 40 prosenttiin asti. Veromuutos pienentää valtion autoverotuloja 18 prosenttia eli 216 miljoonaa euroa. Lisäksi arvonlisäveron tuotto laskisi 47 miljoonaa euroa. Valtio laskee menettävänsä verotuloja myös pienentyvän polttoainekulutuksen takia. Dieselautoilijoilta vuosittain perittävä käyttövoimavero pysyy jatkossakin voimassa. Myös auton käyttömaksu uusiksi päästöjen mukaan Myös auton vuosittainen käyttömaksu määrättäisiin päästöjen mukaan. Sekä uusien että vanhojen autojen vuotuinen käyttömaksu vaihtelee 20 - 605 euron välillä kulutuksesta riippuen. Auton käyttömaksu alenisi niillä autoilla, jotka kuluttavat sadalla kilometrillä alle 7,7 lirtaa bensiiniä tai alle 6,9 litraa dieseliä. Suuremmilla kulutuksilla käyttömaksu nousisi. Nykyinen käyttömaksu on vanhoilla, ennen vuotta 1994 käyttöönotetuilla henkiöautoilla 95 euroa ja vuonna 1994 tai myöhemmin käyttöönotetuilla autoilla 128 euroa vuodessa. Ennen vuotta 2001 käyttöönotettujen autojen hiilidioksidipäästöt eivät ole tiedossa. Siksi niiden vuosimaksu määrätään auton painon mukaan. Vuosimaksuja koskeva uudistus tulee voimaan vasta vuoden 2010 aikana, koska ajoneuvohallintakeskuksen tietohallintojärjestelmän uudistaminen on kesken. Muutosten seurauksena ajoneuvoveron perusvero laskisi 51 prosentilla henkilöautoista ja nousisi 49 prosentilla rekisterissä olevista henkilöautoista. Käyttömaksun eli ajoneuvoveron muutos on valtiolle tuottoneutraali - se ei siis lisää eikä vähennä valtion verokertymää. Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mukaan myös suurten kaupunkien joukkoliikennetukea aikaistetaan. Hänen mukaansa verotoimien tavoitteena on kääntää liikenteen aiheuttamat kasvihuonepäästöt selvään laskuun. Dieselveroa pyritään kiristämään bensiiniveron tasolle Jatkossa dieselvero saattaa nousta bensiiniveron tasolle. EU:n komission direktiiviehdotuksen toteutuminen on tosin vielä epävarmaa. Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjelmän komission direktiiviehdotuksesta, joka nostaisi dieselöljyn vähimmäisverotuksen vuonna 2012 samalle tasolle kuin lyijyttömän bensiinin vähimmäisverotus eli noin 36 senttiin litralta. Vuonna 2014 dieselin ja bensiinin vähimmäisverokanta nostettaisiin 38 senttiin litralta. Jos direktiivi toteutuu, dieselvero nousisi Suomessa noin kuudella sentillä. Bensiiniveroon direktiivillä ei olisi vaikutusta, koska Suomessa bensiinivero ylittää jo nyt vähimmäistason. Direktiiviehdotuksessa esitetään mahdollisuutta eriyttää ammattiliikenteen dieselvero muun liikenteen dieselverotuksesta. YLE Uutiset Esimerkkejä muutosesitysten vaikutuksista valtiovarainministeriön internetsivuilla (pdf-tiedosto)

Suosittelemme sinulle