Hyppää sisältöön

Kiinteistöala: Veromuutokset hyydyttäisivät asuntokaupan

Kiinteistöalalla arvioidaan, että verotyöryhmän kaavailema lainakorkojen vähennysoikeuksien poistuminen jarruttaisi asuntokauppaa. Samalla asuntojen hintojen nousu hidastuisi. Vuokrat kääntyisivät yläsuuntaan, koska vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyisi.

Kuva: YLE

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäen verojärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä hahmotteli mahdollisuutta luopua omistusasumisen verokohtelun helpotuksista.

Lakkautuslistalla olisivat mm. asuntolainan korkovähennykset ja oman asunnon myyntivoiton verottomuus.

Suurimmat kiinteistövälittäjät, Kiinteistömaailma ja Huoneistokeskus arvioivat, että mahdolliset veromuutokset vaikuttasivat asuntokauppaan merkittävästi.

- Vaikutukset olisivat valtavia, arvioi Huonestokeskuksen toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

- Koko omiostusasumisen sykli muuttuisi. Asuntolainen verovähennykset ovat helpottaneet ensiasunnon hankkimista ja myöhemmin asunnon vaihtamista suurempaan, pohtii Kyhälä. - Nyt nämä molemmat siirtyisivät ja hidastuisivat. Asuntokauppa hyytyisi.

- Samalla vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa varmasti. Tämä näkyisi luultavasti aina asuntotuotantoa myöten arvioi Huoneistokeskuksen Kyhälä.

Merkittävin säästämisen muoto

Omistusasumisen verokohtelun muutokset vaikuttavat koko koko suomalaiseen yksityisvarallisuuden muodostumiseen. Asumisen kautta tapahtuva omaisuuden kartuttaminen on vuosikymmeniä ollut merkittävin suomalainen säästämisen muoto.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Tommi Rytkönen uskoo, että verovähennysten poistuminen jarruttaisi asuntokauppaa kautta linjan.

- Korkovähennyksen poistuminen on omiaan heikentämään kysyntää. Oman asunnon myyntivoiton verovapauden poistuminen heikentää puolestaan tarjontaa.

Hinnat eivät laske

Kiinteistömaailman arvion mukaan asuntojen hinnat eivät kuitenkaan käänny laskuun verokohtelun tiukentamisesta huolimatta.

- Markkinahäiriöt vaikuttavat asuntokauppojen määrään, ei niinkään toteutuneiden kauppojen hintoihin. Verokohtelun muutokset voivat korkeintaan hidastaa hintojen nousua, luonnehtii Rytkönen. - Hintoja heiluttaa ennen muuta kysynnän ja tarjonnan välinen suhde.

Korot alhaalla

Juuri nyt korkovähennyksen poistumisen vaikutukset olisivat varsin vähäiset kun korot ovat historiallisen alhaalla.

Toimitusjohtaja Rytkösen mielestä vaikutukset korostuvat kun euribor-korot saavuttavat 3- 4 prosentin tason.

- Silloin yksityiset taloudet joutuvat ahtaalle ja maksuvaikeudet lisääntyvät. Tämän vuoksi omistuasumiseen kohdistuvien veromuutosten pitkällä siirtymäajalla on aivan olennaisen tärkeä merkitys, aprikoi Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Tommi Rytkönen.

Suosittelemme sinulle