Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 13 vuotta vanha

Peruskoulun tuntijakoon mielii yli 30 uutta ainetta

Peruskoulujen tuntijakoa uudistava työryhmä pohtii, mitkä aineet kuuluvat jatkossa kaikkien koululaisten arkipäivään. Taideaineista mukaan pyrkivät muun muassa draamaopetus, tanssitaide ja sirkustaide. Koululaiset kaipaavat taideaineista vaihtelua pitkään koulupäivään.

Kuvaamataidon tunti Torpparinmäen peruskoulussa.
Torpparinmäen peruskoulussa oltaisiin mielissään taideaineiden osuuden kasvattamisesta. Kuva: YLE
Avaa Yle-sovelluksessa

Keskustelu taideaineiden asemasta peruskoulussa käy juuri nyt kiivana. Kouluissa löytyisi tilausta myös uusille aineille.

- Meillä esimerkiksi on ollut valinnaisainevalikoimassa koko ajan draamakasvatus. Siinä oppilas pääsee toteuttamaan itseään, ja vuorovaikutukseen oppilastovereidensa kanssa. Lisäksi ilmaisutaito auttaa tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa, joka tekee siitä tärkeän aineen, sanoo Torpparinmäen peruskoulun rehtori, Osmo Korhonen.

Edellisessä tuntijaossa tapahtunut valinnaisten aineiden vähentäminen oli takaisku etenkin taideaineille. Nyt opetushallituksessa on jälleen ymmärretty, ettei tulevaisuutta rakennetta pelkällä kirjojen pänttäämisellä.

- Taide- ja taitoaineet rakentavat ihmisten persoonaa monesta näkökulmasta, antavat vahvuuksia toimia myöskin muilla tiedollisilla osa-alueilla ja siksi niillä on myös välineellistä merkitystä, sanoo tuntijakotyöryhmän puheenjohtaja, Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen.

Kilpailu tuntijaosta on kovaa

Taideaineiden etujärjestöt ovat heränneet puhumaan oman asiansa puolesta. Opetushallitukselle sataakin ehdotuksia uusista oppiaineista, eivätkä keskenään kilpaile ainoastaan taideaineet.

- Meille on tullut ehdotuksia yli 30 uudesta aineesta. Monet niistä ovat myös uudenlaisia ongelmanratkaisuun ja kansalaistaitoihin liittyviä, yleissivistäviä aineita. Kaikkia ei tietenkään voida mukaan ottaa, Lankinen kertoo.

Tuntijakotyöryhmä jatkaa työtänsä ensi kevääseen asti. Siihen mennessä pitäisi selvitä, mitkä aineet kuuluvat jatkossa kaikkien peruskoululaisten arkipäivään. Konkreettisia lupauksia tuntimääristä ei vielä ole, mutta taideaineiden asemaa on luvattu vahvistaa esimerkiksi valinnaisuutta lisäämällä.

Koululaisten toiveena on ainakin: valinnanvaraa ja mahdollisimman monipuolista.

- Tällä hetkellä meillä ei ole pakollisena ilmaisua. Jos haluaa ottaa sen mukaan, täytyy jättää pois kieliä tai kuvaamataitoa, sanoo Tiia Sjövall, 9-luokkalainen Torpparinmäen peruskoulusta.

Viidesluokkalainen Panu Salokanto pääsi kokeilemaan teatteria harjoituksessa, jossa kolmen pojan ryhmän tehtävä oli tutustua antiikin Kreikan draamaan ja tragediaan. Hänelle kokemus oli innostava. - On se kivaa, ainakin kivempaa kuin kirjasta lukeminen. Näin on kiva opiskella!

Torpparinmäessä taideaineiden osuuden kasvattamisesta oltaisiin mielissään.

- Taiteella, ennen kaikkea sen omakohtaisella kokemisella on keskeinen merkitys myös oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Taideaineiden määrä näkyy heti koulun ilmapiirissä, sanoo rehtori Osmo Korhonen.

Suosittelemme