Hyppää sisältöön

Suuret ikäluokat, pullamössöt sekä x, y ja z

Nuoret eivät usein tunnista itseään heidän sukupolveaan tarkoittavista nimityksistä. Esimerkiksi 1970-luvulla syntyneistä vain joka kymmenes tuntee kuuluvansa niin sanottuun x-sukupolveen.

Kuva: Yle

Sukupolvinimityksiä syntyy runsaasti, mutta vain harvat niistä jäävät elämään. Suuret ikäluokat samaistuvat melko hyvin sukupolvinimityksiinsä, sen sijaan nuoremmat ikäpolvet eivät aina tunne omakseen heistä tehtyjä nimiä. Uudet sukupolvinimet ovat osittain markkinaihmisten keksimiä.

Vanhemmat ikäluokat kuuluvat sodan ja pulan ikäluokkiin, suuriin ikäluokkiin, ahneeseen, märkään ja 60-lukulaiseen sukupolveen - nuoremmat usein hyvinvoinnin sukupolveen, lama-, pullamössö-, x-, y-, z- tai facebook-sukupolveen.

Sukupolvinimikkeiden määrä on kiihtynyt 2000-luvulle tultaessa, eivätkä niihin kuuluvat enää aina tiedä, mihin sukupolveen kuulua. Parhaiten samaistutaan vuosina 1945 - 1950 syntyneeseen suurten ikäluokkien ikäryhmään. Lähes kaksi kolmannesta 40-luvulla syntyneistä samaistuu tähän sukupolveen - jopa osa seuraavallakin vuosikymmenellä syntyneistä.

- 50-luvulla syntyneissäkin, niin sanotussa suuren murroksen sukupolvessa, on ihmisiä, jotka samaistuvat suuriin ikäluokkiin, sanoo tutkija Outi Sarpila Turun yliopistosta.

Suuret muutokset yhdistävät sukupolven

Suuriin ikäluokkiin samaistuvat pitävät itseään sodan ja pulan sukupolvena, mutta myös jälleenrakentamisen, hyvinvoinnin ja jopa lähiösukupolvena. Sukupolvea yhdistää yleensä ikä, kokemus ja tunne yhteenkuulumisesta. Näitä sukupolvikokemuksia ovat usein olleet suuret muutokset nuoruudessa.

- Esimerkiksi 60-luvulla syntyneet pitävät itseään hyvinvoinnin sukupolvena, sanoo Sarpila.

Yli kolmannes 60-luvulla syntyneistä katsoo kuuluvansa hyvinvoinnin sukupolveen. Tutkija epäilee yhdistävätkö nuorempia ikäluokkia enää samankaltaiset suuret kokemukset kuin aikaisempia sukupolvia.

- Esimerkiksi 70-luvulla syntyneiden vastauksista näkyy, etteivät he koe mitään sukupolvinimityksiä omakseen. Näkemykset ovat hyvin hajallaan, kuvaa Sarpila.

X-, Y- ja Z-sukupolviin ei samaistuta

Uusissa sukupolvissa sukupolvi-identiteettiin samaistuminen on vähäisempää. 70-luvulla syntyneistä vain alle kymmenesosa tuntee kuuluvansa x-sukupolveen. 70-luvun sukupolvea on kutsuttu x-sukupolveksi tai media-sukupolveksi. He ovat aikaisempaa kouluttautuneempia, matkustelleet ja globalisoituneet.

80-luvulla syntyneitä on kutsuttu y-sukupolveksi, tietotekniikka-ajan ja pula-ajan jälkeiseksi kuluttajapolveksi. Nykyisiä teini-ikäisiä sanotaan usein z-sukupolveksi. Kirjainsukupolvet ovat tutkijan mukaan usein olleet lähinnä kaupallisia kehittelyitä.

- Tietysti nämä x-, y- ja z-sukupolvet ovat olleet varsinkin markkinoijien ja markkinointitutkijoiden suosiossa. On toinen juttu, ovatko ne tutkimuksellisisessa mielessä mitään sukupolvia, toteaa Outi Sarpila Turun yliopistosta.

Pullamössösukupolvea vuosikymmenestä toiseen

Uusista sukupolvista on käytetty esimerkiksi nimityksiä uusavuton sukupolvi, lama-ajan sukupolvi sekä pullamössösukupolvi. Silti niihinkin jaksetaan samaistua.

- Kymmenen vuotta sitten 70-luvulla syntyneistä kymmenen prosenttia tunsi itsensä pullamössösukupolven edustajaksi. Toisaalta vuonna 2009 luku oli enää neljä prosenttia 70-luvulla syntyneistä. Siinä näkyy aikasidonnaisuus, 90-luvulla asiasta puhuttiin enemmän julkisuudessa.

- Tämänkin päivän 20-29 -vuotiaista vielä kymmenesosa tuntee pullamössösukupolvinimityksen omakseen. Nimitys 'pullamössösukupolvi' elää edelleen omaa elämäänsä sukupolvinäkemysten joukossa, toteaa tutkija Outi Tarpila Turun yliopistosta.

Suosittelemme sinulle